Вип. 83

Постійний URI для цього зібранняhttps://repositary.knuba.edu.ua/handle/987654321/217

Переглянути

Результати пошуку

Зараз показуємо 1 - 8 з 8
 • Документ
  Перетворення фронтів розривних хвиль в трансверсально–ізотропних середовищах зі змінними параметрами пружності
  (КНУБА, 2009) Іванченко, Г. М.; Заєць, Ю. О.
  Розглядається задача про перебудову плоскої розривної хвилі в неоднорідному трансверсально-ізотропному середовищі. На основі променевого методу виведені розв’язувальні рівняння. Досліджено залежність форми променів і фронтів від зміни параметрів пружності
 • Документ
  Прецесійні резонанси пружного диску з лопатями при складному обертанні
  (КНУБА, 2009) Гайдайчук, В. В.; Носенко, В. П.; Горбунович, І. В.
  Побудовані диференціальні рівняння, що описують пружні коливання системи, які обумовлені періодичними переносними, відносними і коріолісовими силами інерції. Запропоновано методику їх розв’язання. Досліджено прецесійні коливання швидко обертового пружного диска з вінцем лопаток, вісь обертання якого робить плоский поворот. Установлено, що збуджені складним обертанням коливання можуть мати резонансний характер.
 • Документ
  Обчислення коефіцієнта інтенсивності напружень в нестаціонарних задачах динаміки просторових тіл на основі енергетичного підходу
  (КНУБА, 2009) Солодей, І. І.; Вабіщевич, М. О.; Гуляр, О. І.; Сахаров, О. С.
  Розглянута методика визначення коефіцієнтів інтенсивності напружень при використанні J – інтеграла для тіл з тріщинами, що знаходяться під дією динамічного навантаження. Проведено узагальнення метода реакцій для обчислення J – інтеграла на задачі динаміки. На основі тестових досліджень отримані параметри вірогідності та ефективності запропонованого підходу.
 • Документ
  Дослідження сумісного впливу початкових недосконалостей і ексцентриситету на стійкість стержнів відкритого профілю
  (КНУБА, 2009) Охтень, І. О.; Гоцуляк, Є. О.; Лук’янченко, О. О.
  Досліджений сумісний вплив початкових недосконалостей та ексцентриситету прикладення поздовжньої сили на стійкість стержнів відкритого тонкостінного профілю. Скінченноелементна модель стержня сформована за допомогою сучасного обчислювального комплексу. Недосконалості задані у формі хвилеподібного випучування стінки та у формі загальної втрати стійкості, що отримані при лінійному розрахунку стійкості. Визначені критичні значення навантаження для центрально та позацентрово стиснутого стержня з ексцентриситетами та початковими недосконалостями
 • Документ
  Методика чисельного дослідження коливань масивних елементів конструкцій з тріщинами
  (КНУБА, 2009) Ворона, Ю. В.; Геращенко, О. В.
  Розглядається чисельна методика дослідження гармонічних коливань пружних масивних елементів конструкцій з тріщинами. Проведена регулярізація і вказано спосіб обчислення гіперсингулярного граничного інтегралу, який входить до складу інтегрального представлення для напружень. Розв’язана тестова задача про динамічне навантаження пружного простору, послабленого круговою тріщиною
 • Документ
  Вплив кроку інтегрування рівнянь руху віброударної системи на отримання характеристик її динамічної поведінки
  (КНУБА, 2009) Погорелова, О. С.; Постнікова, Т. Г.
  Виконано чисельне дослідження динамічної поведінки двомасової віброударної системи з двома ступнями вільності. Показано, як характеристики режиму коливань системи, отриманого в результаті інтегрування рівнянь руху, залежать від вибору кроку інтегрування цих рівнянь
 • Документ
  Коливання пластинчастих конструкцій з урахуванням приєднаних мас, пружних в’язей і вирізів
  (КНУБА, 2009) Легостаєв, А. Д.; Гречух, Н. А.
  Викладені алгоритми розв’язання задач про власні коливання континуальних конструкцій з використанням редукованих скінченноелементних моделей, що дають змогу враховувати такі особливості конструкцій, як наявність приєднаних мас і пружність опор. Приведені результати розв’язання задач з урахуванням цих особливостей, які порівнюються з результатами, що отримані за допомогою інших методів
 • Документ
  Визначення областей динамічної нестійкості параметричних коливань гофрованої двотаврової балки
  (КНУБА, 2009) Гоцуляк, Є. О.; Дехтярюк, Є. С.; Лук’янченко, О. О.
  Побудована розрахункова модель динамічної стійкості плоскої форми згину двотаврової балки з гофрованою стінкою. Редукування дискретної скінченноелементної моделі балки виконано за допомогою методу узагальнених координат. Досліджена динамічна стійкість параметричних коливань балки при дії розподіленого навантаження. Визначені границі областей нестійкості балки при головних та комбінованих параметричних резонансах