Обчислення коефіцієнта інтенсивності напружень в нестаціонарних задачах динаміки просторових тіл на основі енергетичного підходу

Ескіз

Дата

2009

Автори

Солодей, І. І.
Вабіщевич, М. О.
Гуляр, О. І.
Сахаров, О. С.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Розглянута методика визначення коефіцієнтів інтенсивності напружень при використанні J – інтеграла для тіл з тріщинами, що знаходяться під дією динамічного навантаження. Проведено узагальнення метода реакцій для обчислення J – інтеграла на задачі динаміки. На основі тестових досліджень отримані параметри вірогідності та ефективності запропонованого підходу.

Опис

Ключові слова

кафедра будівельної механіки, J - інтеграл Черепанова-Райса, напруженодеформований стан ( НДС ), коефіцієнт інтенсивності напружень ( КІН ), метод скінченних елементів ( МСЕ ), моментна схема скінченного елемента ( МССЕ )

Бібліографічний опис

Обчислення коефіцієнта інтенсивності напружень в нестаціонарних задачах динаміки просторових тіл на основі енергетичного підходу / І. І. Солодей, М. О. Вабіщевич, О. І. Гуляр, О. С. Сахаров // Опір матеріалів і теорія споруд : наук. – техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. В. А. Баженов. – Київ : КНУБА, 2009. - Вип. 83. - С. 93 - 109. - Бібліогр. : 35 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset