Обчислення коефіцієнта інтенсивності напружень в нестаціонарних задачах динаміки просторових тіл на основі енергетичного підходу

Ескіз недоступний
Дата
2009
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Розглянута методика визначення коефіцієнтів інтенсивності напружень при використанні J – інтеграла для тіл з тріщинами, що знаходяться під дією динамічного навантаження. Проведено узагальнення метода реакцій для обчислення J – інтеграла на задачі динаміки. На основі тестових досліджень отримані параметри вірогідності та ефективності запропонованого підходу.
Опис
Ключові слова
кафедра будівельної механіки, J - інтеграл Черепанова-Райса, напруженодеформований стан ( НДС ), коефіцієнт інтенсивності напружень ( КІН ), метод скінченних елементів ( МСЕ ), моментна схема скінченного елемента ( МССЕ )
Бібліографічний опис
Обчислення коефіцієнта інтенсивності напружень в нестаціонарних задачах динаміки просторових тіл на основі енергетичного підходу / І. І. Солодей, М. О. Вабіщевич, О. І. Гуляр, О. С. Сахаров // Опір матеріалів і теорія споруд : наук. – техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. В. А. Баженов. – Київ : КНУБА, 2009. - Вип. 83. - С. 93 - 109. - Бібліогр. : 35 назв.
Зібрання