Вплив кроку інтегрування рівнянь руху віброударної системи на отримання характеристик її динамічної поведінки

Ескіз недоступний
Дата
2009
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Виконано чисельне дослідження динамічної поведінки двомасової віброударної системи з двома ступнями вільності. Показано, як характеристики режиму коливань системи, отриманого в результаті інтегрування рівнянь руху, залежать від вибору кроку інтегрування цих рівнянь
Опис
Ключові слова
віброударні системи, віброударний майданчик, рівняння руху
Бібліографічний опис
Погорелова О. С. Вплив кроку інтегрування рівнянь руху віброударної системи на отримання характеристик її динамічної поведінки / О. С. Погорелова, Т. Г. Постнікова // Опір матеріалів і теорія споруд : наук. – техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. В. А. Баженов. – Київ : КНУБА, 2009. - Вип. 83. - С. 74 - 83. - Бібліогр. : 10 назв.
Зібрання