Дослідження сумісного впливу початкових недосконалостей і ексцентриситету на стійкість стержнів відкритого профілю

Ескіз

Дата

2009

Автори

Охтень, І. О.
Гоцуляк, Є. О.
Лук’янченко, О. О.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Досліджений сумісний вплив початкових недосконалостей та ексцентриситету прикладення поздовжньої сили на стійкість стержнів відкритого тонкостінного профілю. Скінченноелементна модель стержня сформована за допомогою сучасного обчислювального комплексу. Недосконалості задані у формі хвилеподібного випучування стінки та у формі загальної втрати стійкості, що отримані при лінійному розрахунку стійкості. Визначені критичні значення навантаження для центрально та позацентрово стиснутого стержня з ексцентриситетами та початковими недосконалостями

Опис

Ключові слова

кафедра теоретичної механіки, стійкість стержнів, розрахунок стержня

Бібліографічний опис

Охтень І. О. Дослідження сумісного впливу початкових недосконалостей і ексцентриситету на стійкість стержнів відкритого профілю / І. О. Охтень, Є. О. Гоцуляк, О. О. Лук’янченко // Опір матеріалів і теорія споруд: наук.–техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. В. А. Баженов. – Київ : КНУБА, 2009. - Вип. 83. - С. 126-132. - Бібліогр. : 7 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset