Перетворення фронтів розривних хвиль в трансверсально–ізотропних середовищах зі змінними параметрами пружності

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2009
Автори
Іванченко, Г. М.
Заєць, Ю. О.
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Розглядається задача про перебудову плоскої розривної хвилі в неоднорідному трансверсально-ізотропному середовищі. На основі променевого методу виведені розв’язувальні рівняння. Досліджено залежність форми променів і фронтів від зміни параметрів пружності
Опис
Ключові слова
кафедра будівельної механіки, розривні хвилі, трансверсально-ізотропне середовище, пружне середовище, сейсмологія
Бібліографічний опис
Іванченко Г. М. Перетворення фронтів розривних хвиль в трансверсально–ізотропних середовищах зі змінними параметрами пружності / Г. М. Іванченко, Ю. О. Заєць // Опір матеріалів і теорія споруд: наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. В. А. Баженов. – Київ : КНУБА, 2009. - Вип. 83. - С. 119 - 125. - Бібліогр. : 10 назв.
Зібрання