Перетворення фронтів розривних хвиль в трансверсально–ізотропних середовищах зі змінними параметрами пружності

Ескіз недоступний
Дата
2009
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Розглядається задача про перебудову плоскої розривної хвилі в неоднорідному трансверсально-ізотропному середовищі. На основі променевого методу виведені розв’язувальні рівняння. Досліджено залежність форми променів і фронтів від зміни параметрів пружності
Опис
Ключові слова
кафедра будівельної механіки, розривні хвилі, трансверсально-ізотропне середовище, пружне середовище, сейсмологія
Бібліографічний опис
Іванченко Г. М. Перетворення фронтів розривних хвиль в трансверсально–ізотропних середовищах зі змінними параметрами пружності / Г. М. Іванченко, Ю. О. Заєць // Опір матеріалів і теорія споруд: наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. В. А. Баженов. – Київ : КНУБА, 2009. - Вип. 83. - С. 119 - 125. - Бібліогр. : 10 назв.
Зібрання