Перетворення фронтів розривних хвиль в трансверсально–ізотропних середовищах зі змінними параметрами пружності

Ескіз

Дата

2009

Автори

Іванченко, Г. М.
Заєць, Ю. О.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Розглядається задача про перебудову плоскої розривної хвилі в неоднорідному трансверсально-ізотропному середовищі. На основі променевого методу виведені розв’язувальні рівняння. Досліджено залежність форми променів і фронтів від зміни параметрів пружності

Опис

Ключові слова

кафедра будівельної механіки, розривні хвилі, трансверсально-ізотропне середовище, пружне середовище, сейсмологія

Бібліографічний опис

Іванченко Г. М. Перетворення фронтів розривних хвиль в трансверсально–ізотропних середовищах зі змінними параметрами пружності / Г. М. Іванченко, Ю. О. Заєць // Опір матеріалів і теорія споруд: наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. В. А. Баженов. – Київ : КНУБА, 2009. - Вип. 83. - С. 119 - 125. - Бібліогр. : 10 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset