Методика чисельного дослідження коливань масивних елементів конструкцій з тріщинами

Ескіз

Дата

2009

Автори

Ворона, Ю. В.
Геращенко, О. В.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Розглядається чисельна методика дослідження гармонічних коливань пружних масивних елементів конструкцій з тріщинами. Проведена регулярізація і вказано спосіб обчислення гіперсингулярного граничного інтегралу, який входить до складу інтегрального представлення для напружень. Розв’язана тестова задача про динамічне навантаження пружного простору, послабленого круговою тріщиною

Опис

Ключові слова

кафедра будівельної механіки, елементи конструкцій з тріщинами, деформування конструкцій, граничні інтегральні рівняння ( ГІР ), напружено-деформований стан ( НДС ), коефіцієнт інтенсивності напружень ( КІН )

Бібліографічний опис

Ворона Ю. В. Методика чисельного дослідження коливань масивних елементів конструкцій з тріщинами / Ю. В. Ворона, О. В. Геращенко // Опір матеріалів і теорія споруд : наук.–техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. В. А. Баженов. – Київ : КНУБА, 2009. - Вип. 83. - С. 84-92. - Бібліогр. : 8 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset