Наукові статті

Постійне посилання на фондhttps://repositary.knuba.edu.ua/handle/987654321/30

Переглянути

Результат пошуку

Зараз показуємо 1 - 10 з 187
 • Документ
  Оrganizational support of state management of water resources according to the basin principle
  (ДКС-центр, 2022-12-06) Zhukova, О.; Berezniy, М
  Water resources are an integral part of nature management, which in terms of market relations is considered a commodity. Uneven territorial distribution of water resources and significant anthropogenic pressure lead to acute water shortages. At present, Ukraine's water management has a significant number of problems, including: deepening the trend of irrational water use; unsatisfactory water quality in natural water bodies; significant increase in material damage from the negative impact due to floods, flooding of groundwater, waterlogging, secondary salinization of land, water erosion, reduced investment in water management. The realities of water use, especially in the field of water resources management, have led to the need to improve existing scientific approaches that will allow more efficient allocation of resources and will be based on the principles of sustainable development. For a long time there was a notion of unlimited water resources and, accordingly, of free access to them. However, with the development of the country's productive forces and especially water-intensive enterprises, pollution of water sources, disputes between water users over the use of water resources, and, finally, water scarcity in some large river basins, society's costs of increasing water resources and bringing them to quality standards have risen sharply. It has become clear that water is a limited and rather expensive resource for society. The main essence, features and main advantages of the basin principle of water resources management are considered in the work; the functions, types and features of the water resources management system based on the basin principle were studied and researched, the structure was analyzed, the main problems of implementation were identified and measures for the effective operation of the water resources management system were proposed. It is noted that the development of the basin system of water resources management in Ukraine should be carried out with maximum use and significant expansion of the functions provided by the water sector of the State Water Management. This approach makes it possible to predict the consequences of human activities, for early prevention of environmental and man-made disasters.
 • Документ
  Виробничий ризик для працюючих при реконструкції автомобільних шляхопроводів в м. Києві
  (Сталий розвиток – стан та перспективи. IІІ міжнародний науковий симпозіум. Львів – Славське: Збірник матеріалів — Київ : Яроче́нко Я. В., 2022. С. 234 – 236., 2022-01-22) Волошкіна, О. С.; Ковальова, А. В.
  В рамках Проекту «Велике будівництво» в містах України вкрай актуальним постає питання гарантування безпеки для працюючих на відкритому повітрі, які протягом 8- годинного робочого дня знаходяться під впливом постійного шумового забруднення. Питання, яке розглянуто в даному дослідженні – чи знаходиться в існуючих межах шумового опромінення нормативне значення виробничого ризику для працюючих на відкритому повітрі від впливу шуму автомобільного транспорту біля великих перехрестів та шляхопроводів в м. Києві з метою управління виробничим ризиком та визначення засобів захисту для цієї категорії працюючих.
 • Документ
  Щодо імплементації директиви 2010/75/ЄС про промислові викиди
  (2022-02) Петренко, Діана Володимирівна
  На шляху реалізації державної політики України у сфері промислового забруднення одним з першочергових завдань є законодавче врегулювання правових засад зменшення та контролю промислового забруднення за стандартами Директиви 2010/75/ЄС. Законопроєкт №6004-2 від 22.09.2021 «Про забезпечення конституційних прав громадян на безпечне для життя і здоров'я довкілля» є спробою винайти компромісний варіант між інтересами держави, громадян та бізнесу.
 • Документ
  Виробничий ризик від постійного шумового навантаження для робітників відкритого повітря
  (2021-12-27) Ковальова, А. В.
  Отримані результати середньозважених і максимальних рівнів шумового забруднення для безпеки працюючих на відкритому повітрі потребують заходів по зниженню шумового навантаження, які слід розробляти з врахуванням середньострокової та короткострокової перспективи (1-3 роки), а також щорічний перегляд значень виробничого ризику.
 • Документ
  Розрахунок виробничого ризику від шумового забруднення для безпеки працюючих на відкритому повітрі
  (2021-10-15) Волошкіна, О. С.; Ковальова, А. В.
  Результати досліджень націлені на забезпечення безпеки працюючих на відкритому повітрі при ремонті автошляхопроводів великого міста та на будівельних майданчиках поблизу великих перехрестів. Дані дослідження можуть бути використані при складанні планів моніторингових спостереженнях за шумовим забрудненням міського середовища та визначенні виробничого ризику працюючих з метою запобігання хронічних захворювань та нещасних випадків на виробництві. Значимість роботи полягає в необхідність посилення наявного динамічного контролю за умовами праці та здоров’ям працюючих на відкритому повітрі в умовах постійного шумового навантаження міста та необхідності щодо перегляду вимог до роботодавця, які регулюють захист працюючих від шуму.
 • Документ
  Вплив клімату на розповсюдження звуку
  (ITTA, КНУБА, 2021-04-23) Ковальова, А. В.
  В умовах глобальних кліматичних змін фактори навколишнього середовища здійснюють додатковий ризик для здоров’я працівників, які працюють на відкритому повітрі. Це, перш за все працівники будівельної та автодорожньої галузей. В роботі розглянуті фактори впливу клімату на розповсюдженні звуку, що є чинником негативного впливу на здоров'я працюючих на відкритому повітрі.
 • Документ
  Оцінка і класифікація виробничого ризику при виконанні дорожніх робіт на прикладі м. Києва
  (2021-03-18) Ковальова, А. В.
  Розроблена системна математична модель оцінки та класифікації значення виробничого ризику для працюючих на відкритому повітрі, яка враховує всі закономірності впливу основних небезпечних факторів забруднення міського середовища та проведено її апробацію для умов м. Києва. Результати роботи актуальні для удосконалення управління безпекою працюючих при виконанні дорожніх робіт за рахунок комплексного врахування всіх шкідливих факторів впливу при оцінці виробничого ризику.
 • Документ
  Забруднення поверхневих вод фосфатами та важкими металами
  (2022) Василенко, Леся Олексіївна; Березницька, Юлія Олегівна; Кравченко, Марина Василівна
  Обґрунтовано, що сучасний екологічний стан поверхневих вод України характеризується, як дуже брудний. Результати досліджень свідчать про те, що у поверхневі джерела надходять недостатньо очищені стічні води. До основних забруднювачів відносяться фосфати, як складова миючих засобів, змив фосфатних добрів і пестицидів з сільськогосподарських товариств та стоки промислових підприємств, які містять в своєму складі важкі метали. Здійснено аналіз сучасних даних щодо джерел та інтенсивності надходження, вмісту, перетворення і впливу фосфатів та важких металів на водні організми та поверхневі водні об’єкти. Підкреслено, що надлишок сполук фосфору призводить до розвитку евтрофікації у водоймах. Показано, що важкі метали відносяться до групи найбільш небезпечних токсичних речовин, що потрапляють у водні екосистеми, головним чином в результаті техногенної дії. За токсичністю вони займають друге місце після пестицидів. На відміну від органічного забруднення важкі метали, є елементами, що не піддаються деструкції у водній екосистемі, а лише розподіляються між її компонентами. Наведена схема інтенсивності забруднення окремих складових біосфери. Розглянуто сучасні методи обробки води як від фосфатів, так і від іонів важких металів, які мають свої переваги і недоліки. Наведено схему зниження рівня забруднення поверхневих вод фосфатами та важкими металами.
 • Документ
  Зворотний осмос – як метод доочистки питної води на локальному рівні
  (ІТТА, 2022-02) Кравченко, Марина Василівна
  Однією з основних складових екологічної безпеки країни є якість питної води, адже саме вона, безпосередньо, впливає на стан здоров’я населення. При вирішенні цієї проблеми, на рівні зі зміною інфраструктури водопостачання, окреме місце займають методи підготовки питної води, особливо, на локальному рівні. Зворотний осмос є баромембранним процесом, який найбільш часто використовується серед мембранного розділення. Його широко застосовують для обезсолювання (опріснення) всіх типів вод на установках від дрібних побутових до крупних промислових, а особливо – для доочистки питної води на локальному рівні. Процес добре відпрацьований як з точки зору його організації, так і апаратурного оформлення. Мембранна фільтрація отримує все більшу популярність і в побутовому використанні завдяки надійності, компактності, зручності в експлуатації і, звичайно ж, стабільно високій якості отриманої води. Підтверджено та обґрунтовано вплив основного елементу зворотного осмосу – мембрани на зміну якісного і кількісного складу питної води, а саме: вплив на співвідношення і концентрацію фундаментальних компонентів Ca2+ і Mg2+; вплив на значення показника рН, яке, в процесі коригування складу питної води, значно знижується; підтверджено, що в процесі зворотного осмосу відбувається вимивання органічних речовин із шарів мембрани у питну воду.
 • Документ
  Проблеми знищення лісових біоценозів
  (ІТТА, 2021-12-15) Ткаченко, Тетяна Миколаївна; Цьома, Тетяна Олегівна
  Лісові біоценози мають величезний вплив на клімат і стан грунтів: беруть участь у кругообігу води в природі та формують водний баланс; беруть участь у формуванні ґрунтів (лісова підстілка та гумус); сприяють закріпленню ґрунту; перешкоджають ерозійним процесам; впливають на клімат, а саме пом’якшують сезонні коливання температури; знижують швидкість і силу вітру; підвищують вологість повітря; беруть участь у кругообігу кисню, надаючи вирішальний вплив на хімічний склад атмосфери. Вирубування дерев призводить до кліматичних змін, зокрема, зменшує площі, які поглинають велику кількість CO2. Ліси потрібно вирубувати вкрай обережно. Масова вирубка дерев може призвести до різких змін температури, знесення родючого шару ґрунту. У підсумку, на місці вирубаних лісів утворюються пустелі, зокрема на півдні України. У роботі запропоновано варіанти вирішення цієї проблеми, зокрема перехід на електронні носії замість паперових, створення лісових ферм, заборона на вирубку в природоохоронних зонах та підвищення держмита на вивезення деревини.