Оцінка і класифікація виробничого ризику при виконанні дорожніх робіт на прикладі м. Києва

Ескіз

Дата

2021-03-18

Автори

Ковальова, А. В.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Розроблена системна математична модель оцінки та класифікації значення виробничого ризику для працюючих на відкритому повітрі, яка враховує всі закономірності впливу основних небезпечних факторів забруднення міського середовища та проведено її апробацію для умов м. Києва. Результати роботи актуальні для удосконалення управління безпекою працюючих при виконанні дорожніх робіт за рахунок комплексного врахування всіх шкідливих факторів впливу при оцінці виробничого ризику.

Опис

Ключові слова

виробничий ризик, автомобільні шляхопроводи, системна модель, індекс теплового наванта ження, вплив шумового забруднення, речовинне забруднення атмосферного повітря, кафедра охорони праці та навколишнього середовища

Бібліографічний опис

Ковальова А. В. Оцінка і класифікація виробничого ризику при виконанні дорожніх робіт на прикладі м. Києва / А. В. Ковальова // Системи управління, навігації та зв’язку : зб. наук. праць / Нац. ун-т "Полт. політехніка ім. Ю. Кондратюка" ; гол. ред. В. В. Косенко – Полтава : ПНТУ, 2021. – Вип. 1 (67). – С.121 - 127. – Бібліогр. : 27 назв.

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset