Забруднення поверхневих вод фосфатами та важкими металами

Ескіз

Дата

2022

Автори

Василенко, Леся Олексіївна
Березницька, Юлія Олегівна
Кравченко, Марина Василівна

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Обґрунтовано, що сучасний екологічний стан поверхневих вод України характеризується, як дуже брудний. Результати досліджень свідчать про те, що у поверхневі джерела надходять недостатньо очищені стічні води. До основних забруднювачів відносяться фосфати, як складова миючих засобів, змив фосфатних добрів і пестицидів з сільськогосподарських товариств та стоки промислових підприємств, які містять в своєму складі важкі метали. Здійснено аналіз сучасних даних щодо джерел та інтенсивності надходження, вмісту, перетворення і впливу фосфатів та важких металів на водні організми та поверхневі водні об’єкти. Підкреслено, що надлишок сполук фосфору призводить до розвитку евтрофікації у водоймах. Показано, що важкі метали відносяться до групи найбільш небезпечних токсичних речовин, що потрапляють у водні екосистеми, головним чином в результаті техногенної дії. За токсичністю вони займають друге місце після пестицидів. На відміну від органічного забруднення важкі метали, є елементами, що не піддаються деструкції у водній екосистемі, а лише розподіляються між її компонентами. Наведена схема інтенсивності забруднення окремих складових біосфери. Розглянуто сучасні методи обробки води як від фосфатів, так і від іонів важких металів, які мають свої переваги і недоліки. Наведено схему зниження рівня забруднення поверхневих вод фосфатами та важкими металами.

Опис

Ключові слова

кафедра охорони праці та навколишнього середовища, забруднення поверхневих вод, фосфати, важкі метали, стічні води

Бібліографічний опис

Забруднення поверхневих вод фосфатами та важкими металами / Л.О. Василенко, Ю.О. Березницька, М.В. Кравченко, О.С. Шевченко, Т.О. Цьома // Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; гол. ред. А.М. Кравчук. - К.: КНУБА, 2022. – №38. – С. 4 – 17. DOI: https://doi.org/10.32347/2524-0021.2022.38.4-17

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset