Вип. 33

Постійний URI для цього зібранняhttps://repositary.knuba.edu.ua/handle/987654321/359

Переглянути

Результати пошуку

Зараз показуємо 1 - 3 з 3
 • Документ
  Інформаційна технологія формування організаційної компетенції в управлінні розвитком ЗВО
  (КНУБА, 2018) Цюцюра, Микола Ігорович; Цюцюра, Світлана Володимирівна; Криворучко, Олена Володимирівна
  Важливими завданнями закладів вищої освіти є розробка адаптованих та динамічних інформаційних систем і технологій розвитку освіти. Для аналізу складних процесів навчальної сфери при швидкій зміні ситуацій, подій доцільно використовувати ситемний аналіз, який дозволяє своєчасно передбачити, прогнозувати ситуацію і давати їй оцінку за характерними властивостями та особливостями фізичної природи підсистем та автентичних елементів. Обґрунтовано доцільність розроблення інформаційної технології управління розвитком змісту освіти з урахуванням протилежно спрямованих процесів внутрішньої інтеграції та зовнішньої адаптації в умовах динамічного оточення та невизначеності ринку.
 • Документ
  Застосування BIM -технології для створення цифрової моделі території під забудову
  (КНУБА, 2018) Гончаренко, Тетяна Андріївна
  Інформаційне моделювання (BIM-технологія) для просторово-розподілених об'єктів, одним з яких є територія під забудову, має коротшу історію свого застосування, ніж для просторово-локалізованих (вертикальних) об'єктів, яким є окрема будівля. Це пов'язано з тим, що для проектування будівельного майданчика задіяно багато технологічно різнорідних спеціалізацій, а наявне програмне забезпечення не дозволяє мати єдине інформаційне ядро або універсальний формат передачі даних. На сьогодні ці проблеми вирішені лише частково, але досвід застосування BIM для будівель показує, що наявні програмні та технологічні обмеження можна обійти шляхом правильної організації BIM-процесу з урахуванням всіх сучасних можливостей інформаційних систем. BIM-технологія виводить моделювання території під забудову на новий технологічний рівень, що дозволяє підвищити якість, обґрунтованість та ефективність прийняття проектних рішень. Потрібен новий підхід до організації робіт з метою підтримки процесу створення та передачі інформації у цифровому вигляді, а також її повторного багаторазового використання на різних етапах життєвого циклу будівельного майданчика.
 • Документ
  Управління проектами в умовах «поведінкової економіки»
  (КНУБА, 2018) Бушуєв, Сергій Дмитрович; Бушуєв, Денис Антонович; Ярошенко, Руслан Федорович
  Розвиток систем управління проектами, програмами та портфелями проектів залежить від оточення. Суттєві зміни оточення від «раціональної економіки» до «поведінкової економіки» потребують додаткових досліджень щодо ефективності застосування наявних методологій, систем знань та компетентності проектних менеджерів. Фундамент змін оточення лежить у зміні парадигми прийняття рішень в управлінні з раціональної до ірраціональної парадигми. Досліджено сучасні підходи до формування «поведінкової економіки», її специфіки з точки зору процесів прийняття рішень в управлінні проектами та аномалій, які впливають на ці процеси. Наведено змістовну модель діагностики застосування моделей та методів управління проектами у «поведінковій економіці». Досліджено паттерни поведінки проектних менеджерів при створенні продукту проекту та управлінні проектами. Такі паттерни дозволили авторам визначити вузькі місця у застосуванні сучасних методологій управління проектами в умовах «поведінкової економіки».