Управління проектами в умовах «поведінкової економіки»

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2018
Автори
Бушуєв, Сергій Дмитрович
Бушуєв, Денис Антонович
Ярошенко, Руслан Федорович
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Розвиток систем управління проектами, програмами та портфелями проектів залежить від оточення. Суттєві зміни оточення від «раціональної економіки» до «поведінкової економіки» потребують додаткових досліджень щодо ефективності застосування наявних методологій, систем знань та компетентності проектних менеджерів. Фундамент змін оточення лежить у зміні парадигми прийняття рішень в управлінні з раціональної до ірраціональної парадигми. Досліджено сучасні підходи до формування «поведінкової економіки», її специфіки з точки зору процесів прийняття рішень в управлінні проектами та аномалій, які впливають на ці процеси. Наведено змістовну модель діагностики застосування моделей та методів управління проектами у «поведінковій економіці». Досліджено паттерни поведінки проектних менеджерів при створенні продукту проекту та управлінні проектами. Такі паттерни дозволили авторам визначити вузькі місця у застосуванні сучасних методологій управління проектами в умовах «поведінкової економіки».
Опис
Ключові слова
поведінкова економіка, проект, компетентність, паттерн поведінки, менеджер проекту, кафедра управління проектами, кафедра інформаційних технологій
Бібліографічний опис
Бушуєв С. Д. Управління проектами в умовах «поведінкової економіки» / С. Д. Бушуєв, Д. А. Бушуєв, Р. Ф. Ярошенко // Управління розвитком складних систем : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; гол. ред. Лізунов П. П. – Київ : КНУБА, 2018. – № 33. – С. 22-30. - Бібліогр. : 9 назв.
Зібрання