Інформаційна технологія формування організаційної компетенції в управлінні розвитком ЗВО

Ескіз

Дата

2018

Автори

Цюцюра, Микола Ігорович
Цюцюра, Світлана Володимирівна
Криворучко, Олена Володимирівна

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Важливими завданнями закладів вищої освіти є розробка адаптованих та динамічних інформаційних систем і технологій розвитку освіти. Для аналізу складних процесів навчальної сфери при швидкій зміні ситуацій, подій доцільно використовувати ситемний аналіз, який дозволяє своєчасно передбачити, прогнозувати ситуацію і давати їй оцінку за характерними властивостями та особливостями фізичної природи підсистем та автентичних елементів. Обґрунтовано доцільність розроблення інформаційної технології управління розвитком змісту освіти з урахуванням протилежно спрямованих процесів внутрішньої інтеграції та зовнішньої адаптації в умовах динамічного оточення та невизначеності ринку.

Опис

Ключові слова

ІТ РЗО – інформаційна технологія розвитку змісту освіти, збалансовані показники цінності, кафедра інформаційних технологій

Бібліографічний опис

Цюцюра М. І. Інформаційна технологія формування організаційної компетенції в управлінні розвитком ЗВО / М. І. Цюцюра, С. В. Цюцюра, О. В. Криворучко // Управління розвитком складних систем : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; гол. ред. Лізунов П. П. – Київ : КНУБА, 2018. – № 33. – С. 190 - 194. - Бібліогр. : 8 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset