Застосування BIM -технології для створення цифрової моделі території під забудову

Ескіз недоступний
Дата
2018
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Інформаційне моделювання (BIM-технологія) для просторово-розподілених об'єктів, одним з яких є територія під забудову, має коротшу історію свого застосування, ніж для просторово-локалізованих (вертикальних) об'єктів, яким є окрема будівля. Це пов'язано з тим, що для проектування будівельного майданчика задіяно багато технологічно різнорідних спеціалізацій, а наявне програмне забезпечення не дозволяє мати єдине інформаційне ядро або універсальний формат передачі даних. На сьогодні ці проблеми вирішені лише частково, але досвід застосування BIM для будівель показує, що наявні програмні та технологічні обмеження можна обійти шляхом правильної організації BIM-процесу з урахуванням всіх сучасних можливостей інформаційних систем. BIM-технологія виводить моделювання території під забудову на новий технологічний рівень, що дозволяє підвищити якість, обґрунтованість та ефективність прийняття проектних рішень. Потрібен новий підхід до організації робіт з метою підтримки процесу створення та передачі інформації у цифровому вигляді, а також її повторного багаторазового використання на різних етапах життєвого циклу будівельного майданчика.
Опис
Ключові слова
BIM, територія під забудову, зведена інформаційна модель, середовище загальних даних, ЦММ, ЦМР, ЦМС, 3D-поверхня, геоінформаційна модель, кафедра інформаційних технологій
Бібліографічний опис
Гончаренко Т. А. Застосування BIM-технології для створення цифрової моделі території під забудову / Т. А. Гончаренко // Управління розвитком складних систем : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; гол. ред. Лізунов П. П. – Київ : КНУБА, 2018. – № 33. – С. 131 - 138. - Бібліогр. : 18 назв.
Зібрання