Будівництво та цивільна інженерія

Постійний URI для цього зібранняhttps://repositary.knuba.edu.ua/handle/987654321/1219

Переглянути

Результати пошуку

Зараз показуємо 1 - 4 з 4
 • Документ
  Методика експериментальних досліджень залізобетонних плит, що працюють на згин в двох протилежних напрямках
  (2004) Адаменко, В. М.
  Запропонована та виконана модернізація існуючого дослідницького стенду до можливості випробування залізобетонних плит, що згинаються в двох протилежних напрямках. Розроблена методика проведення експериментальних досліджень, що дає змогу технічно реалізувати випадок завантаження залізобетонних плит різнознаковим моментним навантаженням різної інтенсивності та тривалості.
 • Документ
  Стенд для експериментальних досліджень залізобетонних плит, що згинаються в двох напрямках
  (НУВГП, 2003) Кріпак, В. Д.; Шинкарюк, Ю. М.; Адаменко, В. М.
  Розроблена та здійснена конструкція випробувального стенду з принципово новою системою завантаження та контролю за навантаженням дослідних зразків залізобетонних плит через систему важелів. Шляхом комбінації величин та часу дії фіксованих навантажень на важелі дослідна плита завантажується по краях згинальними моментами М1 та М2 різної інтенсивності та тривалості. Конструктивне рішення стенду запатентовано.
 • Документ
  Утилизация осадка гальваностоков в производстве силикатного кирпича.
  (НТУУ „КПІ”, 2008) Григораш, Ю.И.; Клапченко, В.И.; Краснянский, Г.Е.; Глыва, В.А.; Кучерова, Г.В.
  На основе выполненных строительно-технических и санитарно- химических исследований предложены технологические рекомендации по утилизации осадков гальваностоков при производстве силикатного кирпича.
 • Документ
  Особенности количественных измерений динамического модуля упругости вяжущих в процессе твердения
  (Державний науково-дослідний інститут санітарної техніки й обладнання будівель і споруд '' ДНДІСТ '', 2001) Гасан, Юрій; Тарасевич, Віталій; Скиба, Олег; Клименко, Василій
  На основании проведенных исследований установлено, что при наличии усадки или значительного расширения вяжущего исследование структурообразования резонансным методом должно производиться в пластичных кюветах. Вне зависимости от усадки использование кюветы требует обязательного учета ее упругих свойств. Объективное выделение этапов структурообразования целесообразно производить на основе кинетики не самого динамического модуля упругости, а скорости его изменения. Временная зависимость логарифмического декремента затухания также является важной характеристикой структуры образца.