Будівництво та цивільна інженерія

Постійний URI для цього зібранняhttps://repositary.knuba.edu.ua/handle/987654321/1219

Переглянути

Результати пошуку

Зараз показуємо 1 - 7 з 7
 • Документ
  Використання відходів теплоенергетики для отримання композиційних в´яжучих систем
  (ЧНТУ, 2019-05-16) Гончар, Ольга
  Проблема переробки відходів теплоенергетики на сьогоднішній день стоїть дуже гостро, незважаючи на перехід сучасних теплових електростанцій (ТЕС) на безвідходне газове виробництво. Одним з найбільш ефективних рішень цієї проблеми є використання золи при виробництві різних видів будівельних матеріалів, зокрема, відомо широке використання золи як компоненту неорганічних в‘яжучих речовин, як добавки до бетонів.
 • Документ
  Роль кристалохімічного фактора в оцінці та підвищенні ефективності наномодифікації будівельних розчинів і бетонів
  (Харків: УкрДУЗТ, 2019-11) Пушкарьова, Катерина; Гончар, Ольга; Каверин, Костянтин
  Принципово новим підходом до керування процесами структуроутворення в’яжучих систем у напрямку вирішення задач синтезу та формування заданих експлуатаційних характеристик бетонів і розчинів є впровадження нанотехнологічної концепції. Під нею слід розуміти застосування прийомів управління структурою матеріалу на ультрамікромасштабному рівні побудови твердої фази і порового простору за рахунок введення первинних нанорозмірних добавок або утворення наномасштабних об’єктів у об’ємі матеріалу.
 • Документ
  Композиционный радиационнозащитный цемент повыенной термо- и трещиностойкостью
  (Харків: ХНУБА, 2019-12) Анопко, Дмитрий; Гончар, Ольга; Кобылянский, Иван
  Показано, що введення добавки, що складається з суміші аморфного мікрокремнезема і тонкодисперсного заліза збільшує опір цементного каменю деструктивному дії температури. Досягнутий позитивний результат пояснюється управлінням процесом утворення тріщин, де аморфний мікрокремнезем з одного боку, володіючи невисокою щільністю і міцністю, виконує роль демпфуючої добавки, що діє переважно при 20°С, а з іншого - він є досить хімічно активним і зв'язує вільне вапно, яке утворюється при твердінні цементного каменю, тобто виконує роль перешкоди для тріщин, що розвиваються. Введення тонкодисперсного заліза приводить до утворення мікротріщиноподібної структури, що забезпечує високі характеристики композиції при підвищеній температурі. Оптимальна дисперсність залізного порошку складає 0,08…0,16 мм. Поєднання цих добавок дозволило отримати цементний камінь з мікротріщиноподібною крупно-фрагментарною структурою, що володіє стабільними фізико-механічними показниками в інтервалі температур 20-300°С. Розмір фрагментів становить від 10 до 20 мм2. .
 • Документ
  Конструкційні бетони, отримані з використанням відходів промисловості
  (ОДАБА, 2019-09) Гончар, Ольга
  Метою роботи є отримання конструкційних бетонів з покращеними експлуатаційними характеристиками, до складу яких входять відходи промисловості, за рахунок підбору складу заповнювачів та використання зололужних в’яжучих композицій, модифікованих штучними цеолітами. Використання розроблених складів бетонів дозволить не лише утилізувати значну кількість відходів теплоенергетики (до складу зололужних в’яжучих композицій входить 60% золи), а й отримувати ефективні конструкційні матеріали з покращеними експлуатаційними характеристиками.
 • Документ
  Особливості регулювання технологічними та експлуатаційними характеристиками кальційалюмінатних в'яжучих композицій
  (КНУБА, 2019-11-29) Гончар, Ольга; Савенок, Остап
  В роботі показано можливість регулювання технологічними та експлуатаційними характеристиками кальційалюмінатних в'яжучих композицій за рахунок модифікації їх сульфатними добавками. Отримані в’яжучі речовини можуть бути використані для виробництва швидкотверднучих розчинів і бетонів та сухих будівельних сумішей для влаштування підлог.
 • Документ
  Особливості технології отримання швидкотверднучих композиційних в‘яжучих речовин
  (ЧНТУ, 2020-04) Гончар, Ольга; Анопко, Дмитро
  Розроблені в'яжучі композиції на основі глиноземистого цементу та портландцементу, модифіковані спеціальними добавками, можуть бути застосовані для виробництва високоефективних швидкотвердіючих розчинів і бетонів, що відкриває перспективи інтенсифікації будівельних, ремонтних та реставраційних робіт, а також для виробництва сухих будівельних сумішей для влаштування підлог.
 • Документ
  Конструкційні бетони, отримані з використанням відходів промисловості
  (Одеса : ОДАБА, 2019-05-24) Гончар, Ольга
  Екологічні проблеми України потребують розробки нових ефективних технологій переробки відходів теплоенергетики, представлених золами та шлаками ТЕС. Ця група відходів відрізняється значним об’ємом накопичень, який постійно збільшується. В роботі було запроектовано склад бетонних сумішей на базі зололужних цементів, причому для покращання експлуатаційних характеристик бетонів підбір складу заповнювачів виконано методом ітерації, який дозволяє за рахунок регулювання співвідношення між фракціями крупного та дрібного заповнювача досягти найменшої пустотності, що є однією з умов отримання штучного каменю з мінімальною пористістю та водопоглинанням, а відповідно, з високими фізико-механічними та експлуатаційними властивостями.