Роль кристалохімічного фактора в оцінці та підвищенні ефективності наномодифікації будівельних розчинів і бетонів

Ескіз недоступний
Дата
2019-11
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
Харків: УкрДУЗТ
Анотація
Принципово новим підходом до керування процесами структуроутворення в’яжучих систем у напрямку вирішення задач синтезу та формування заданих експлуатаційних характеристик бетонів і розчинів є впровадження нанотехнологічної концепції. Під нею слід розуміти застосування прийомів управління структурою матеріалу на ультрамікромасштабному рівні побудови твердої фази і порового простору за рахунок введення первинних нанорозмірних добавок або утворення наномасштабних об’єктів у об’ємі матеріалу.
Опис
Ключові слова
процеси структуроутворення, нанотехнологічна концепція, кристалохімічний фактор, наномодифікація, кафедра будівельних матеріалів
Бібліографічний опис
Пушкарьова К.К. Роль кристалохімічного фактор в оцінці та підвищенні ефективності наномодифікації будівельних розчинів і бетонів / К. К. Пушкарьова, О. А. Гончар, К. О. Каверин // Проблеми надійності та довговічності інженерних споруд і будівель на залізничному транспорті : зб. тез доповідей 8-ої Міжнародної науково-технічної конференції. – Харків: УкрДУЗТ, 2019. - Ч.2. – С. 193-195. Бібліогр. : 6 назв.