Роль кристалохімічного фактора в оцінці та підвищенні ефективності наномодифікації будівельних розчинів і бетонів

Ескіз

Дата

2019-11

Автори

Пушкарьова, Катерина
Гончар, Ольга
Каверин, Костянтин

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

Харків: УкрДУЗТ

Анотація

Принципово новим підходом до керування процесами структуроутворення в’яжучих систем у напрямку вирішення задач синтезу та формування заданих експлуатаційних характеристик бетонів і розчинів є впровадження нанотехнологічної концепції. Під нею слід розуміти застосування прийомів управління структурою матеріалу на ультрамікромасштабному рівні побудови твердої фази і порового простору за рахунок введення первинних нанорозмірних добавок або утворення наномасштабних об’єктів у об’ємі матеріалу.

Опис

Ключові слова

процеси структуроутворення, нанотехнологічна концепція, кристалохімічний фактор, наномодифікація, кафедра будівельних матеріалів

Бібліографічний опис

Пушкарьова К.К. Роль кристалохімічного фактор в оцінці та підвищенні ефективності наномодифікації будівельних розчинів і бетонів / К. К. Пушкарьова, О. А. Гончар, К. О. Каверин // Проблеми надійності та довговічності інженерних споруд і будівель на залізничному транспорті : зб. тез доповідей 8-ої Міжнародної науково-технічної конференції. – Харків: УкрДУЗТ, 2019. - Ч.2. – С. 193-195. Бібліогр. : 6 назв.

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset