Використання відходів теплоенергетики для отримання композиційних в´яжучих систем

Ескіз

Дата

2019-05-16

Автори

Гончар, Ольга

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

ЧНТУ

Анотація

Проблема переробки відходів теплоенергетики на сьогоднішній день стоїть дуже гостро, незважаючи на перехід сучасних теплових електростанцій (ТЕС) на безвідходне газове виробництво. Одним з найбільш ефективних рішень цієї проблеми є використання золи при виробництві різних видів будівельних матеріалів, зокрема, відомо широке використання золи як компоненту неорганічних в‘яжучих речовин, як добавки до бетонів.

Опис

Ключові слова

відходи теплоенергетики, в‘яжучі речовини, зола, кафедра будівельних матеріалів

Бібліографічний опис

Гончар О. А. Використання відходів теплоенергетики для отримання композиційних в‘яжучих систем / О. А. Гончар // Комплексне за- безпечення якості технологічних процесів та систем : матеріали IX міжн. наук.-практ. конференції, Чернігів, 14-16 травня 2019 р. - Чернігів : ЧНТУ, 2019. - Т. 2. – С.132. - Бібліогр. : 4 назви.

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced