Ресурсозбереження та енергоефективність

Постійний URI для цього зібранняhttps://repositary.knuba.edu.ua/handle/987654321/1445

Переглянути

Результати пошуку

Зараз показуємо 1 - 10 з 15
 • Документ
  Ефективність утилізації теплоти у децентралізованих регенеративних установках
  (ІТТА, 2022) Мілейковський, Віктор Олександрович; Вакуленко, Дар'я Ігорівна
  Децентралізовані системи вентиляції – ефективне рішення утилізації теплоти витяжного повітря без суттєвого втручання в інтер’єр приміщень. Математичне моделювання регенеративного теплоутилізатора децентралізованого провітрювача дало суттєво відмінні результати залежно від вжитої формули коефіцієнта тепловіддачі внутрішньої поверхні - від 33 до 95 %. Це вимагає низки експериментальних досліджень, задачі яких сформульовано в даній роботі
 • Документ
  The Principles of Energy Efficient Microclimate Provision in the Skyscraper “Biotecton” of 1 km Height
  (EUSER, 2018-12) Krivenko, O.; Mileikovskyi, V.; Tkachenko, T
  The article deals with the formation of a healthy human living environment in superstructure buildings with the requirements of indoor air quality, environmental and constructive safety. The results of the development of "Biotecton" - an ultra-high-rise multi-functional building (the height is 1000 m) are presented. In order to effectively overcome the wind and seismic loads, the principles of the structure of the natural form (Gramineae stems, Triticale) are used. It is a multi-tiered spatial structure, in the nodes of which there are dampers for limiting oscillatory movements. For solving the problems of increasing the energy efficiency of ventilation and air conditioning, the use of air from height 1000 m with the minimum of anthropogenic pollution is investigated. Two mechanisms of the movement of air in a superstructure were investigated: natural impulses (under the action of gravitational pressure and wind) and mechanical (fans). It is shown that the natural pressure is insufficient for air movement. The mechanical impulse is necessary, but its energy requirement can be compensated by a renewable energy source - wind turbines with a total capacity of 5.3 MW. For high air quality, the use of "oxygen gardens" in green areas, which are evenly spaced along the entire height of the building, is explored. The study proposed a list of plants that effectively clean air from pollution, sequestrate excess CO2, enrich the air with oxygen and release phytoncides that effectively fight against pathogenic microorganisms.
 • Документ
  New Approach for Refined Efficiency Estimation of Air Exchange Organization
  (Science Publishing Corporation, 2018) Dovhaliuk, Volodymyr; Mileikovskyi, Viktor
  In the modern conditions, energy efficiency is one of the most important world problems. One of the important factors influencing the overall energy efficiency of buildings is air distribution in rooms. Literature review shows different options of efficiency estimation of air exchange with significant limitations. Some of them have non-obvious physical meaning. Certain of them do not take into account possible room zoning. Consideration of turbulence intensity in the efficiency estimation was not found. In this work, we propose an approach to estimate the air exchange efficiency in different kind of rooms. It is a relation of minimum room demands and inlet air potentials. Additional definitions are introduced for the parameters and demands estimation. The mechanical energy of the air is used for the estimation, which includes the energy of averaged motion and turbulent pulsation. Special approach is offered for turbulence intensity computation for energy calculations. The example of efficiency estimation of air exchange in a museum room with constant air volume system of air conditioning is solved.
 • Документ
  Simulation of solid-fuel hybrid combustion
  (КНУБА, 2017) Senchukh, Mykhajlo; Barkovskiy, Arthur
  There was suggested a numerical model of fuel combustion in the mechanical stocker by applying hybrid process flow. Analytic equations were described for critical parameters calculation of the stack combustion zone and the grate.
 • Документ
  Метод розрахунку викідів парникових газів від експлуатації інженерних систем будівель
  (КНУБА, 2020) Кордюков, М. І.
  Зниження викидів парникових газів у даний час є пріоритетним завданням людства для зменшення кліматичних змін. Інженерні системи будівель (опалення, вентиляція, кондиціонування повітря, освітлення та ін.) дають значний внесок у вуглецевий слід. Методика, запропонована в цій статті, дає можливість оцінити величину викидів від кожної з систем і намітити шляхи їхнього зниження. Особливістю запропонованої методики є наступні положення. Розглядається внесок у викиди парникових газів усіх інженерних систем, що забезпечують комфортність приміщень будівлі. Комфортність приміщень будівлі розглядається відповідно до EN 15251. Параметри зовнішнього середовища визначаються відповідно до методики автора. При розробці методики прийняті такі спрощення. Не розглядається система зволоження повітря в зимовий час, тоді як осушення повітря в літній період при кондиціонуванны повітря враховано. Коефіцієнти робочого часу систем дані для прикладу. Нормативні показники розглядаються відповідно до ДСТУ Б А.2.2-12. Методика може використовуватися як для оцінки величини викидів СО2 наявних будівель, так і для вибору варіанту формування мікроклімату проектованої будівлі. Особливо корисною методика може бути для вибору доцільної технології формування мікроклімату при реконструкції будівлі шляхом порівняння кількості викидів від різних варіантів.
 • Документ
  Торф як паливо в комунальній енергетиці
  (КНУБА, 2012) Сенчук, Михайло Петрович; Савченко, Олег; Сікач, Віра
  Наведено дані про запаси торфу та його характеристики як палива. Розглянуто різні способи спалювання торфу в теплогенераторах.
 • Документ
  Вигоряння твердого палива у топкових пристроях з поперечною схемою живлення шару
  (2002) Сенчук, Михайло Петрович; Макаров, Анатолій Стефанович; Астаф'єва, Марія Миколаївна
  Наведено аналітичне рішення задачі з розрахунку вигоряння твердого палива на решітці в топкових пристроях з поперечною схемою живлення шару, зокрема в шахтно-шаровій топці з плунжерним штовхачем (розробка ДНДІСТ, м. Київ). Показано, що розбіжність між результатами розрахунків аналітичного і за методом кінцевих елементів у межах 10 %.
 • Документ
  Ефективність використання інжекційних пальників низького тиску в сучасних автономних опалювальних теплогенераторах
  (УКРІНТЕРМ, 2006) Сенчук, Михайло Петрович; Скляренко, Олег Михайлович; Рудницький, Анатолій Іванович; Вишегородська, Олена Олегівна
  Проаналізовано фактори, які впливають на ефективність роботи інжекційних газових пальників з частковим і повним попереднім змішуванням газу і повітря Розглянуто залежність стабілізації та якості горіння газу від газодинамічних і конструктивних параметрів інжекційного змішувача
 • Документ
  Розрахунок та конструювання димових каналів і труб
  (УКРІНТЕРМ : КНУБА, 2006) Степанов, Микола Васильович; Сенчук, Михайло Петрович
  Наведено методику розрахунку димоходу (каналу, труби) від опалювального котла
 • Документ
  Водогрейные котлы для передвижных котельных установок
  (Изд-во литературы по стр-ву, 1990) Макаров, Анатолий; Козлова, Людмила; Меняйло, Анатолий; Литвиненко, Николай; Сенчук, Михаил; Прусский, Александр
  Современные конструкции котлов (водотрубные, жаротрубно-дымогарные, водотрубно-дымогарные, панельно-дымогарные) для передвижных котельных установок отличаются компактностью, низкой удельной массой, что достигается интенсификацией процессов сжигания топлива и теплопередачи, а также применением газоплотных ограждающих поверхностей