Вигоряння твердого палива у топкових пристроях з поперечною схемою живлення шару

Ескіз недоступний
Дата
2002
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
Наведено аналітичне рішення задачі з розрахунку вигоряння твердого палива на решітці в топкових пристроях з поперечною схемою живлення шару, зокрема в шахтно-шаровій топці з плунжерним штовхачем (розробка ДНДІСТ, м. Київ). Показано, що розбіжність між результатами розрахунків аналітичного і за методом кінцевих елементів у межах 10 %.
Опис
Ключові слова
топкові пристрої шарові, швидкість горіння, розрахунок вигоряння твердого палива, кафедра теплогазопостачання та вентиляції
Бібліографічний опис
Сенчук М.П. Вигоряння твердого палива у топкових пристроях з поперечною схемою живлення шару / М. П. Сенчук, А .С. Макаров, М. М. Астаф'єва // Будівельні матеріали, вироби та санітарна техніка : наук.-техн. зб. / НДІБМВ, ДНДІСТ ; гол. ред.В. І. Сай. - Київ : Товариство "Знання" України, 2002. - Вип. 17. - С.91 - 92. - Бібліогр. : 4 назви