Вигоряння твердого палива у топкових пристроях з поперечною схемою живлення шару

Ескіз

Дата

2002

Автори

Сенчук, Михайло Петрович
Макаров, Анатолій Стефанович
Астаф'єва, Марія Миколаївна

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Наведено аналітичне рішення задачі з розрахунку вигоряння твердого палива на решітці в топкових пристроях з поперечною схемою живлення шару, зокрема в шахтно-шаровій топці з плунжерним штовхачем (розробка ДНДІСТ, м. Київ). Показано, що розбіжність між результатами розрахунків аналітичного і за методом кінцевих елементів у межах 10 %.

Опис

Ключові слова

топкові пристрої шарові, швидкість горіння, розрахунок вигоряння твердого палива, кафедра теплогазопостачання та вентиляції

Бібліографічний опис

Сенчук М.П. Вигоряння твердого палива у топкових пристроях з поперечною схемою живлення шару / М. П. Сенчук, А .С. Макаров, М. М. Астаф'єва // Будівельні матеріали, вироби та санітарна техніка : наук.-техн. зб. / НДІБМВ, ДНДІСТ ; гол. ред.В. І. Сай. - Київ : Товариство "Знання" України, 2002. - Вип. 17. - С.91 - 92. - Бібліогр. : 4 назви

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset