Ресурсозбереження та енергоефективність

Постійний URI для цього зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 67
 • Документ
  Ефективність утилізації теплоти у децентралізованих регенеративних установках
  (ІТТА, 2022) Мілейковський, Віктор Олександрович; Вакуленко, Дар'я Ігорівна
  Децентралізовані системи вентиляції – ефективне рішення утилізації теплоти витяжного повітря без суттєвого втручання в інтер’єр приміщень. Математичне моделювання регенеративного теплоутилізатора децентралізованого провітрювача дало суттєво відмінні результати залежно від вжитої формули коефіцієнта тепловіддачі внутрішньої поверхні - від 33 до 95 %. Це вимагає низки експериментальних досліджень, задачі яких сформульовано в даній роботі
 • Документ
  Оптимізація технології бетелів
  (КНУБА, 2019) Клапченко, Василь Іванович; Краснянський, Григорій Юхимович; Кузнецова, Ірина Олександрівна; Азнаурян, Ірина Олександрівна
  Електропровідні бетони (бетели) набувають свого застосування в гідротехнічному, енергетичному і транспортному будівництві для захисту людей і електронного обладнання від електромагнітних полів. Оптимізація процесу виготовлення бетелівполягає, зокрема, в точному призначенні мінімальної кількості електропровідної добавки, необхідної для отримання матеріалу із заданою електропровідністю. В роботі на основі аналогії з теорією фазових переходів (гіпотези подібності) і теорії протікання отримані рівняння для розрахунку електропровідності бетелів при концентраціях електропровідних добавок нижчих за поріг протікання. Отримані співвідношення допомагають призначати концентрацію добавок у діапазоні 10 ‒ 20% за об’ємом, що забезпечує задану електропровідність матеріалу в межах 10-3 ‒ 10-2 (Ом·м)-1 .Для бетелів, що виготовляються методом пресування, розрахунки за пропонованою методикою дають можливість визначати тиск пресування, що необхідний для досягнення заданої електропровідності. Перевірка теоретичних залежностей показала відповідність розрахованих і виміряних величин з точністю до 15%. В цілому отримані рівняння дають змогу оптимізувати склад і технологію приготування бетелів на основі гідравлічних в'яжучих, що забезпечує зниження вартості за рахунок економії електропровідного компонента і підвищення будівельно-технічних характеристик матеріалу.
 • Документ
  Materiality of the gravitational field and the process of development of macroscale gravitational collapse
  (КНУБА, 2021) Клапченко, Василь Іванович; Краснянський, Григорій Юхимович; Кузнецова, Ірина Олександрівна
  The materiality of the gravitational field is taken into account on the basis of the law of universal gravitation, accepted as an exact law describing the pairwise interactions of massive bodies. Unlike Brillouin and Lucas, who were the first to carry out such an account and obtain a negative value of the field mass, the field mass in our work has the same sign as the mass itself. Replacing the "mass-gravitational field" representation with "mass-field mass" distinguishes gravity from other interactions, leads to an increase in mass in such interactions, indicates the existence of a double effect of gravity and allows its physical modeling. In particular, it has been shown that, despite the small value of the relative mass gain in pair interactions, during the formation of clusters of stars with a large number of bodies, the relative mass gain increases nonlinearly. Under certain conditions, this increase becomes infinite, symbolizing the onset of a macroscale gravitational collapse, resulting in the formation of supermassive black holes. Attention is focused on the fact that the final mass of a supermassive black hole (invisible mass) can be tens and hundreds of times greater than the initial mass of the cluster (visible mass). Moreover, half of the black hole's mass is outside the gravitational radius of the black hole, forming a massive invisible halo. According to the authors, a macroscale collapse based on taking into account the materiality of the gravitational field can be considered as one of the effective mechanisms for the formation of invisible (dark) matter in the Universe.
 • Документ
  Фрактальне моделювання стохастичних процесів і розвиток статистичних уявлень
  (КНУБА, 2022) Клапченко, Василь Іванович; Краснянський, Григорій Юхимович; Кузнецова, Ірина Олександрівна; Гаць, Катерина Ігорівна
  Ефективність залучення фрактальних моделей до розгляду складних багатокомпонентних систем, особливо тих, функціонування яких ґрунтується на стохастичних процесах, загальновідома. Зокрема до них належать і молекулярні системи, вивчення яких вважалось винятковою прерогативою загальновідомих методів статистичної фізики. На перший погляд видається, що накладання фрактального моделювання на статистичну задачу є своєрідним подвійним спрощенням, що мало б звузити область застосовності такого підходу. Проте фрактальне моделювання лише посилило вимоги до більш чіткого і точного формулювання статистичних задач, уточнення базових понять, уявлень про розрізненість частинок і т. п. У роботі вперше показано, що статистика молекулярних систем має базуватися на двох статистичних множниках Gn та Fm. Основою для множника Gn є розрізненість характеру руху та взаємодії частинок, а множника Fm – розрізненість способів заповнення фазових комірок. Разом вони формують фізичну статистику, яка чутлива до зміни характеру взаємодій у системі. Водночас математичні методи статистики, нечутливі до нюансів взаємодій, описують максимальний хаос у системі, фактично, ідеальний газ. Одним із здобутків проведеного дослідження є встановлення того, що обидві квантові статистики ґрунтуються лише на статистичному множнику Fm , основаному на розрізненості способів заповнення фазових комірок.
 • Документ
  Вплив технологічних факторів на ефективність екранування електромагнітного випромінювання облицювальними матеріалам
  (2021-11) Краснянський, Григорій; Азнаурян, Ірина; Бесараб, Олег
  Розроблена розрахункова методика визначення оптимальної концентрації електропровідного компоненту, при якій вибраний тиск пресування забезпечує досягнення як необхідної загальної ефективності екранування, так і необхідних ефективностей екранування за рахунок відбиття і поглинання електромагнітного випромінювання матеріалом.
 • Документ
  Захоронення осадів гальванічних стічних вод у будівельних матеріалах
  (КНУБА, 2021-11) Клапченко, Василь; Азнаурян, Ірина; Краснянський, Григорій; Бесараб, Олег
  Розроблено технологічні рекомендації щодо утилізації осаду гальванічних стічних вод при виробництві бетонних виробів. За зазначеними критеріями осади гальваностоків можуть, зокрема, використовуватися під час виробництва бетону, призначеного для виготовлення залізобетонних плит для покриттів міських доріг.
 • Документ
  Фрактальна модель розвитку складних процесів у молекулярних системах
  (КНУБА, 2020) Клапченко, Василь Іванович; Краснянський, Григорій Юхимович; Кузнецова, Ірина Олександрівна; Закревська, Анастасія Олегівна
  Загальновідома складність в описанні та управлінні розвитком складних процесів у молекулярних системах, які на етапах трансформації проходять стадії: від конденсованого стану до стану газу. В роботі запропоновано фрактальну модель розвитку таких процесів, яка базується на обґрунтованому способі вибору стохастичного генератора фракталу, що забезпечує стохастичність самому фракталу, зберігає достатню самоподібність і гарантує варіабельність, тобто адаптивність до зовнішніх умов. Методика вибору генератора ґрунтується на особливостях фізичного експерименту дослідження критичних точок рідина − пара, поведінка молекулярних систем в яких становить одну з проблем статистичної фізики. Аналіз засвідчив, що формування фрактальних моделей процесів у молекулярних системах веде до уточнення та розширення уявлень про просторовий хаос у таких системах, а також допомагає виокремити ентропію просторового безладдя як окремий фактор в описанні та управлінні подібними процесами. Зокрема проведені розрахунки фрактальних моделей на основі генераторів фракталу n = m = 2, n = m = 3, n = m = 4, де n – кількість частинок, а m – кількість просторових комірок, показали, що тільки для моделі з генератором n = m = 3 температурна залежність ентропії має характерну поведінку типу λ-точки у фазових переходах другого роду, до яких належать і критичні точки переходу рідина − пара. Це означає, що фрактальна модель процесів у молекулярних системах є чутливою до особливих точок і особливих станів молекулярних систем і може бути застосована до розв’язання інших складних задач у теорії і практиці використання молекулярних систем. Відмічено, що в розріджених газових системах стан рівнорозподілу молекул по просторових комірках не є найбільш імовірним. Аналізу цього факту може бути присвячене окреме дослідження.
 • Документ
  Ресурсозберігаюча технологія електропровідних бетонів
  (КНУБА, 2020-11) Краснянський, Григорій Юхимович; Клапченко, Василь Іванович; Азнаурян, Ірина Олександрівна; Григораш, Юрій Іванович
  Запропоновано методику, яка дозволяє досягти суттєвої економії електропровідного компоненту, необхідного для отримання матеріалу з заданими електричними властивостями, за рахунок точного призначення кількості електропровідної добавки в залежності від тиску пресування.
 • Документ
  Електрофізичне дослідження структуроутворення цементного в’яжучого з тонкомеленим наповнювачем
  (Ліра-К, 2020) Краснянський, Григорій Юхимович; Клапченко, Василь Іванович; Азнаурян, Ірина Олександрівна; Кузнецова, Ірина Олександрівна
  Встановлені особливості кінетики електричного опору пояснюються на основі існуючих уявлень про формування структури в'яжучих і розглянутого ефекту зниження істинного водоцементного відношення в присутності наповнювача.
 • Документ
  Прогнозування захисних властивостей електромагнітних екранів на основі композиційних матеріалів
  (КНУБА, 2020-11) Краснянський, Григорій Юхимович; Глива, Валентин Анатолійович; Панова, Олена Василівна; Азнаурян, Ірина Олександрівна
  Отримані результати дають можливість розрахункового проектування електромагнітних екранів на основі композицій-них матеріалів з потрібними для конкретних умов коефіцієнтами поглинання та відбивання електро-магнітних хвиль.
 • Документ
  Термомодернизация однотрубных систем отопления с использованием металлопластиковых труб
  (Таки справы, 2014) Милейковский, В. А.
  При термомодернизации однотрубных систем водяного отопления часто производят замену стальных труб металлопластиковыми. Тройники и крестовины для таких труб существенно заужают сечение, что приводит к существенному и неравномерному возрастанию потерь давления. Для правильного гидравлического расчёта и балансировки таких систем выполнено моделирование потерь давления в подобных тройниках различного диаметра в зависимости от соотношения расходов.
 • Документ
  Оценка энергоэффективности различных типов балансировки однотрубных вертикальных систем отопления по результатам математического моделирования
  (Таки справы, 2014) Милейковский, Виктор; Ганжа, Инна
  Проведено математическое моделирование однотрубных вертикальных систем водяного отопления с П-образными стояками. Показано, что влияние балансировки аналогично системам с верхней разводкой. Комбинированные регуляторы расхода и температуры на стояках являются единственной возможностью обеспечения стабильной и энергоэффективной работы системы. Экономия энергии от такого решения составляет более 10 %.
 • Документ
  Математическое моделирование остаточной теплопередачи отопительных приборов однотрубных вертикальных систем отопления
  (ДП ИПЦ "Таки справы", 2013) Милейковский, В. А.
  Предложена математическая модель приборного узла однотрубной вертикальной системы водяного отопления с перекрытым терморегулятором на верхней подводке. Модель учитывает стратификацию течения в нижней подводке с образованием в ней двух встречных потоков, разделённых пограничным слоем. В результате получены зависимости, позволяющие оценить остаточную теплопередачу отопительного прибора в зависимости от его номинальной теплопередачи, высоты, длины подводок и температуры теплоносителя.
 • Документ
  Практические рекомендации по результатам математического моделирования переменного теплогидравлического режима однотрубных вертикальных систем отопления
  (ДП ИПЦ "Таки справы", 2013) Милейковский, В. А.
  Приведены результаты математического моделирования переменного теплогидравлического режима однотрубной вертикальной системы водяного отопления с терморегулированием. Показано, что максимальная экономия тепловой энергии достигается только при балансировке комбинированными регуляторами расхода и температуры. Приведены практические рекомендации по энергоэффективной балансировке подобных систем.
 • Документ
  Математическое моделирование переменного гидравлического и теплового режимов приборных узлов однотрубных вертикальных систем отопления
  (ДП ИПЦ "Таки справы", 2012) Милейковский, В. А.
  Выполнено математическое моделирование переменного теплогидравлического режима приборного узла однотрубной вертикальной системы водяного отопления с терморегулированием. Проанализировано влияние различных факторов на расходную характеристику термостатического клапана в таком узле. В результате получены рекомендации по повышению эффективности терморегулирования.
 • Документ
  Математическое моделирование переменного гидравлического режима однотрубных вертикальных систем водяного отопления
  (ДП ИПЦ "Таки справы", 2011) Милейковский, В. А.
  Выполнено математическое моделирование переменного гидравлического режима однотрубной вертикальной системы водяного отопления с терморегулированием. Показано, что стабильный гидравлический режим достигается только установкой автоматических регуляторов расхода на каждом стояке.
 • Документ
  The Principles of Energy Efficient Microclimate Provision in the Skyscraper “Biotecton” of 1 km Height
  (EUSER, 2018-12) Krivenko, O.; Mileikovskyi, V.; Tkachenko, T
  The article deals with the formation of a healthy human living environment in superstructure buildings with the requirements of indoor air quality, environmental and constructive safety. The results of the development of "Biotecton" - an ultra-high-rise multi-functional building (the height is 1000 m) are presented. In order to effectively overcome the wind and seismic loads, the principles of the structure of the natural form (Gramineae stems, Triticale) are used. It is a multi-tiered spatial structure, in the nodes of which there are dampers for limiting oscillatory movements. For solving the problems of increasing the energy efficiency of ventilation and air conditioning, the use of air from height 1000 m with the minimum of anthropogenic pollution is investigated. Two mechanisms of the movement of air in a superstructure were investigated: natural impulses (under the action of gravitational pressure and wind) and mechanical (fans). It is shown that the natural pressure is insufficient for air movement. The mechanical impulse is necessary, but its energy requirement can be compensated by a renewable energy source - wind turbines with a total capacity of 5.3 MW. For high air quality, the use of "oxygen gardens" in green areas, which are evenly spaced along the entire height of the building, is explored. The study proposed a list of plants that effectively clean air from pollution, sequestrate excess CO2, enrich the air with oxygen and release phytoncides that effectively fight against pathogenic microorganisms.
 • Документ
  Optimization of the composition of hydrophobized cellular concrete according to its moisture-transporting and water-holding characteristics
  (IOP Publishing, 2020) Лаповська, С. Д.; Клапченко, В. І.; Краснянський, Г. Ю.; Гасан, Ю. Г.; Кузнецова, Ірина Олександрівна
  The article is devoted to the study of the possibility of obtaining information about frost resistance and strength of concrete based on the analysis of its moisture-transporting and equilibrium water-holding properties. The dependences of the moisture diffusion coefficient, equilibrium moisture content at various values of relative humidity and porosity of autoclaved cellular concrete specimens on the concentration of water-repellent additive were studied. A comparison of the results of these measurements with the data on frost resistance, got by the direct method according to the current standards, have been made. It is shown, that moisturetransporting and water-holding characteristics can be used to assign concrete compositions optimal in frost resistance and strength. The mechanisms of the influence of water repellent on the frost resistance at its various concentrations are considered. It has been established that the composition of cellular concrete containing 2% water-repellent additive is optimal.
 • Документ
  Оптимізація складу гідрофобізованого ніздрюватого бетону за його вологопереносними і водоутримуючими характеристиками
  (ХНУБА, 2020-05) Кузнецова, Ірина Олександрівна; Клапченко, В. І.; Краснянський, Г. Ю.; Гасан, Ю. Г.; Лаповська, С. Д.
  Ніздрюватобетонні вироби автоклавного твердіння відрізня- ються досить хорошою міцністю, високою теплоізоляційною здат- ністю і дозволяють отримати суттєву економію енергії, необхідної для опалення об’єктів при одночасному забезпеченні здорового мі- кроклімату в приміщеннях. З метою підвищення конкурентоспро- можності ніздрюватих бетонів у сучасних умовах актуальним за- вданням є подальше поліпшення їх фізико-технічних властивостей за рахунок оптимізації складу цих матеріалів і створення енергоз- берігаючих технологій їх виготовлення.
 • Документ
  Evaluation of the frost resistance of concrete in real operating conditions
  (IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 2020-09) Краснянський, Григорій Юхимович; Азнаурян, Ірина Олександрівна; Лаповська, Світлана Давидівна; Клапченко, Василь Іванович
  Key words: the frost resistance of concrete, adsorption isobars, humidity, a conductometric method, the kinetics of moisture diffusion, capillary-porous structure Abstract. The article proposes a method for evaluating the frost resistance of concrete at actual operating temperatures, using measurement results at temperatures that are regulated by current standards. Frost resistance was evaluated by determining the amount of water freezing at different temperatures, based on the measured adsorption isobars and the obtained relationship between the freezing temperature of water in concrete pores and relative humidity. A comparison of the calculated values of the frost resistance of concrete with those got based on direct measurements showed the adequacy of the calculation model. To get information about the frost resistance of concrete during unilateral freezing, a conductometric method was used to determine the kinetics of moisture diffusion and ice formation. It is shown that the use of this method allows one to establish the propagation speed of the ice formation and water diffusion front and the corresponding freezing depth of concrete samples depending on their capillary-porous structure and initial storage conditions. In general, the studies conducted allowed us to get a more reliable picture of the behaviour of concrete under alternating temperature load than is provided for by current regulatory documents.