Метод розрахунку викідів парникових газів від експлуатації інженерних систем будівель

Ескіз

Дата

2020

Автори

Кордюков, М. І.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Зниження викидів парникових газів у даний час є пріоритетним завданням людства для зменшення кліматичних змін. Інженерні системи будівель (опалення, вентиляція, кондиціонування повітря, освітлення та ін.) дають значний внесок у вуглецевий слід. Методика, запропонована в цій статті, дає можливість оцінити величину викидів від кожної з систем і намітити шляхи їхнього зниження. Особливістю запропонованої методики є наступні положення. Розглядається внесок у викиди парникових газів усіх інженерних систем, що забезпечують комфортність приміщень будівлі. Комфортність приміщень будівлі розглядається відповідно до EN 15251. Параметри зовнішнього середовища визначаються відповідно до методики автора. При розробці методики прийняті такі спрощення. Не розглядається система зволоження повітря в зимовий час, тоді як осушення повітря в літній період при кондиціонуванны повітря враховано. Коефіцієнти робочого часу систем дані для прикладу. Нормативні показники розглядаються відповідно до ДСТУ Б А.2.2-12. Методика може використовуватися як для оцінки величини викидів СО2 наявних будівель, так і для вибору варіанту формування мікроклімату проектованої будівлі. Особливо корисною методика може бути для вибору доцільної технології формування мікроклімату при реконструкції будівлі шляхом порівняння кількості викидів від різних варіантів.

Опис

Ключові слова

викиди парникових газів, вуглецевий слід, інженерні системи будівель, вентиляція з рекуперацією, опалення, кондиціонування повітря, формування мікроклімату енергоефективність, енергозбереження, выбросы парниковых газов, углеродный след, инженерные системы зданий, вентиляция с рекуперацией, отопление, кондиционирование воздуха, формирование микрокли- мату, энергоэффективность, энергосбережение, greenhouse gas emissions, carbon footprint, engineering systems of buildings, ventilation with heat recovery, heating, air conditioning, microclimate formation, energy efficiency, energy saving, кафедра теплогазопостачання та вентиляції

Бібліографічний опис

Кордюков М. І. Метод розрахунку викидів парникових газів від експлуатації інженерних систем будівель / М. І. Кордюков // Вентиляція, освітлення та теплопостачання : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. Е. С. Малкін. – Київ : КНУБА, 2020. – Вип. 32. – С. 1 - 10. - Бібліогр. : 9 назв.

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset