Ефективність використання інжекційних пальників низького тиску в сучасних автономних опалювальних теплогенераторах

Анотація
Проаналізовано фактори, які впливають на ефективність роботи інжекційних газових пальників з частковим і повним попереднім змішуванням газу і повітря Розглянуто залежність стабілізації та якості горіння газу від газодинамічних і конструктивних параметрів інжекційного змішувача
Опис
Ключові слова
інжекційний пальник, інжекційний змішувач, кафедра теплогазопостачання та вентиляції
Бібліографічний опис
Ефективність використання інжекційних пальників низького тиску в сучасних автономних опалювальних теплогенераторах / М. П. Сенчук, О. М. Скляренко, А. І. Рудницький, О. О. Вишегородська // Нова тема : наук.-техніч. журн. / УКРІНТЕРМ ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. - Київ, 2006. - № 3. – С. 14 - 16. - Бібліогр. : 8 назв.