Ресурсозбереження та енергоефективність

Постійний URI для цього зібранняhttps://repositary.knuba.edu.ua/handle/987654321/1445

Переглянути

Результати пошуку

Зараз показуємо 1 - 10 з 10
 • Документ
  Вигоряння твердого палива у топкових пристроях з поперечною схемою живлення шару
  (2002) Сенчук, Михайло Петрович; Макаров, Анатолій Стефанович; Астаф'єва, Марія Миколаївна
  Наведено аналітичне рішення задачі з розрахунку вигоряння твердого палива на решітці в топкових пристроях з поперечною схемою живлення шару, зокрема в шахтно-шаровій топці з плунжерним штовхачем (розробка ДНДІСТ, м. Київ). Показано, що розбіжність між результатами розрахунків аналітичного і за методом кінцевих елементів у межах 10 %.
 • Документ
  Сучасне енергозберігаюче обладнання для опалювальних котелень
  (Товариство "Знання" України, 2000) Макаров, Анатолій Стефанович; Сенчук, Михайло Петрович
  У роботі зроблено огляд конструкцій стальних водогрійних котлів на газі, вугіллі, деревних відходах, виробництво яких впроваджено на підприємствах України. Приведено результати досліджень, які забезпечили високий коефіцієнт корисної дії котлів та низький вміст щкідливих речовин в димових газах. Показано, що вітчизняне обладнання конкурентноздатне по відношенню до аналогічних закордонних зразків з економічними та екологічними показниками на рівні сучасних вимог
 • Документ
  Розрахунковий аналіз температури напружених поверхонь нагрівання високотемпературних повітронагрівачів
  (Товариство "Знання" України, 2005) Макаров, Анатолій Стефанович; Сенчук, Михайло Петрович
  Вивчено на моделях якісну картину передачі теплоти високотемпературними поверхнями. Розроблено комп'ютерну розрахункову модель передачі теплоти у повітряних каналах. Виконано розрахунковий аналіз температурного режиму високотемпературних повітронагрівачів
 • Документ
  Ефективність використання інжекційних пальників низького тиску в сучасних автономних опалювальних теплогенераторах
  (УКРІНТЕРМ, 2006) Сенчук, Михайло Петрович; Скляренко, Олег Михайлович; Рудницький, Анатолій Іванович; Вишегородська, Олена Олегівна
  Проаналізовано фактори, які впливають на ефективність роботи інжекційних газових пальників з частковим і повним попереднім змішуванням газу і повітря Розглянуто залежність стабілізації та якості горіння газу від газодинамічних і конструктивних параметрів інжекційного змішувача
 • Документ
  Розрахунок та конструювання димових каналів і труб
  (УКРІНТЕРМ : КНУБА, 2006) Степанов, Микола Васильович; Сенчук, Михайло Петрович
  Наведено методику розрахунку димоходу (каналу, труби) від опалювального котла
 • Документ
  Про винесення вологи парою в парових жаротрубних котлах
  (НДІБМВ, 2001) Сенчук, Михайло Петрович; Солодовникова, Олена Миколаївна; Сенько, Петро Макарович
  У роботі розглянуто питання винесення вологи парою в жаротрубних котлах. Наведено результати експериментальних досліджень винесення вологи на моделі парового котла КП-0,4
 • Документ
  Котли для спалювання дров, кускового торфу та відходів деревини
  (Товариство "Знання" України, 2003) Сенчук, Михайло Петрович; Макаров, Анатолій Стефанович
  Розглянуто засоби підвищення ефективності спалювання деревного палива в шарі. Описано запентовану конструкцію водогрійного котла для спалювання дров, відходів деревини та кускового торфу. Наведено результати випробувань котла теплопродуктивністю 80 кВт з неутепленою та теплоізольованою паливною камерою. Встановлено, що нова конструкція котла з теплоізольованими водоохолоджуваними стінками паливної камери забезпечує екологічні показники за І класом нормативних вимог
 • Документ
  Температурний режим вхідної ділянки труб конвективної частини високотемпературних повітронагрівачів
  (Товариство "Знання" України, 2006) Макаров, Анатолій Стефанович; Сенчук, Михайло Петрович
  Розроблено комп'ютерну розрахункову модель температурних характеристик вхідної ділянки димогарних труб повітронагрівача при різних режимах тепловіддачі. На підставі аналізу тепловіддачі, температур металу елементів конструкції і температури повітря при характерних режимах течії газів визначена оптимальна конфігурація вхідної ділянки димогарних труб повітронагрівача
 • Документ
  Электрофизические исследования строительных материалов
  (Випол, 2002) Краснянський, Григорій Юхимович; Клапченко, Василь Іванович; Азнаурян, Ірина Олександрівна
  В книге излагаются результаты теоретических и экспериментальных электрофизических исследований строительных материалов, проводившихся на протяжении ряда лет на кафедре физики Киевского Национального университета строительства и архитектуры. Рассмотрены вопросы, связанные со структурообразованием вяжущих на ранних стадиях твердения, кинетикой диффузии влаги и льдообразования при одностороннем замораживании бетона, управлением технологией электропроводных вяжущих контактного твердения.
 • Документ
  Застосування широкої гами промислових відходів для виробництва нових ефективних цементів та ніздрюватих бетонів на їх основі
  (Вісник НТУУ «КПІ». Серія «Гірництво»: Зб. наук. праць., 2009) Омельчук, В.П.; Азнаурян, І.О.; Ковальчук, О.Ю.
  Показано можливість створення шляхом лужної активації (в присутності кальційвмісного активатора) кондиційних цементів на основі промислових відходів, таких як зол теплових електростанцій та металургійних шлаків різного хімічного складу і походження. Властивості розроблених неавтоклавних пінобетонів на основі таких цементів відповідають вимогам чинних нормативних документів, а в деяких випадках і перевищують їх. Описані матеріали можуть бути використані для створення конструкційно-теплоізоляційних блоків з ніздрюватого бетону (наприклад, дляустаткування), а також для зведення унікальних монолітних конструкцій як у цивільному будівництві, так і в промисловості. Напрямком подальших досліджень буде визначення впливу наведених вище активаторів тверднення на технологічні і фізико-механічні властивості цементів і ніздрюватих бетонів на їх основі на макро- і мікрорівні.