Застосування широкої гами промислових відходів для виробництва нових ефективних цементів та ніздрюватих бетонів на їх основі

Ескіз недоступний
Дата
2009
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
Вісник НТУУ «КПІ». Серія «Гірництво»: Зб. наук. праць.
Анотація
Показано можливість створення шляхом лужної активації (в присутності кальційвмісного активатора) кондиційних цементів на основі промислових відходів, таких як зол теплових електростанцій та металургійних шлаків різного хімічного складу і походження. Властивості розроблених неавтоклавних пінобетонів на основі таких цементів відповідають вимогам чинних нормативних документів, а в деяких випадках і перевищують їх. Описані матеріали можуть бути використані для створення конструкційно-теплоізоляційних блоків з ніздрюватого бетону (наприклад, дляустаткування), а також для зведення унікальних монолітних конструкцій як у цивільному будівництві, так і в промисловості. Напрямком подальших досліджень буде визначення впливу наведених вище активаторів тверднення на технологічні і фізико-механічні властивості цементів і ніздрюватих бетонів на їх основі на макро- і мікрорівні.
Опис
Ключові слова
ніздрюватий бетон, цемент, шлак, лужна активація
Бібліографічний опис
Омельчук В. П. Застосування широкої гами промислових відходів для виробництва нових ефективних цементів та ніздрюватих бетонів на їх основі / В. П. Омельчук, І. О. Азнаурян, О. Ю. Ковальчук // Вісник НТУУ «КПІ». Серія «Гірництво»: Зб. наук. праць. - К. : НТУУ «КПІ», 2009. - Вип. 18