Вип. 87

Постійний URI для цього зібранняhttps://repositary.knuba.edu.ua/handle/987654321/221

Переглянути

Результати пошуку

Зараз показуємо 1 - 4 з 4
 • Документ
  Розрахунок фундаментної плити на основі тривимірної моделі
  (КНУБА, 2011) Гоцуляк, Є. О.; Войтенко, П. В.
  Розрахована фундаментна плита в тривимірній постановці з врахуванням зміни характеристик бетону та дискретно розміщених арматурних стержнів. На основі просторової розрахункової схеми отримані дані напружено-деформованого стану, які значно відрізняються від результатів розрахунку плити по теорії Кіргофа-Ляфа. Просторова модель, крім уточнення результатів розрахунку в цілому, дозволяє отримати збурення напружено-деформованого стану біля колон та зусилля в арматурних стержнях.
 • Документ
  Вплив нагріву на втрату стійкості пологих панелей при зміні умов закріплення контуру
  (КНУБА, 2011) Кривенко, О. П.; Соловей, М. О.
  Вивчається вплив попереднього нагріву на втрату стійкості пружних пологих осесиметричних сферичних панелей при послідовній зміні умов комбінованого закріплення контуру: частковій заміні жорсткого затиснення на шарнірне спирання.
 • Документ
  Визначення ресурсу приєднувального штуцера в умовах багатоциклового наванатаження при наявності початкових дефектів
  (КНУБА, 2011) Гуляр, О. І.; Пискунов, С. О.; Мицюк, С. В.
  Створено і апробовано нові скінченні елементи, які дозволяють проводити моделювання дефектів у вигляді вихідних відхилень геометричних розмірів та фізико-механічних властивостей матеріалу від номінальних значень, а також утворених областей руйнування. На основі підходів континуальної механіки руйнування проведено визначення величини ресурсу в приєднувальному штуцері при наявності початкових дефектів.
 • Документ
  Чисельний аналіз аналітичної моделі напружено-деформованого стану короткого бруса
  (КНУБА, 2011) Чибіряков, В. К.; Смоляр, А. М.; Мірошкіна, І. В.; Чумак, В. О.
  В статті запропонована аналітично-чисельна методика визначення напружено-деформованого стану просторового тіла прямокутного поперечного перерізу. По поперечних координатах застосовуються скінченні синус- та косинус-перетворення Фур’є, а по поздовжній – узагальнений метод скінченних інтегральних перетворень. Алгебраїчні рівняння розв’язуються за методом Гауса. В статті приведені ізолінії напружено- деформованого стану короткого бруса.