Визначення ресурсу приєднувального штуцера в умовах багатоциклового наванатаження при наявності початкових дефектів

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2011
Автори
Гуляр, О. І.
Пискунов, С. О.
Мицюк, С. В.
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Створено і апробовано нові скінченні елементи, які дозволяють проводити моделювання дефектів у вигляді вихідних відхилень геометричних розмірів та фізико-механічних властивостей матеріалу від номінальних значень, а також утворених областей руйнування. На основі підходів континуальної механіки руйнування проведено визначення величини ресурсу в приєднувальному штуцері при наявності початкових дефектів.
Опис
Ключові слова
кафедра будівельної механіки, напружено-деформований стан, початкові дефекти, набуті дефекти, багатоциклові навантаження
Бібліографічний опис
Гуляр О. І. Визначення ресурсу приєднувального штуцера в умовах багатоциклового наванатаження при наявності початкових дефектів / О. І. Гуляр, С. О. Пискунов, С. В. Мицюк // Опір матеріалів і теорія споруд : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт.; Відп. ред. В. А. Баженов. – Київ : КНУБА, 2011. – Вип. 87. – С. 28 – 52. – Бібліогр. : 10 назв.
Зібрання