Визначення ресурсу приєднувального штуцера в умовах багатоциклового наванатаження при наявності початкових дефектів

Ескіз

Дата

2011

Автори

Гуляр, О. І.
Пискунов, С. О.
Мицюк, С. В.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Створено і апробовано нові скінченні елементи, які дозволяють проводити моделювання дефектів у вигляді вихідних відхилень геометричних розмірів та фізико-механічних властивостей матеріалу від номінальних значень, а також утворених областей руйнування. На основі підходів континуальної механіки руйнування проведено визначення величини ресурсу в приєднувальному штуцері при наявності початкових дефектів.

Опис

Ключові слова

кафедра будівельної механіки, напружено-деформований стан, початкові дефекти, набуті дефекти, багатоциклові навантаження

Бібліографічний опис

Гуляр О. І. Визначення ресурсу приєднувального штуцера в умовах багатоциклового наванатаження при наявності початкових дефектів / О. І. Гуляр, С. О. Пискунов, С. В. Мицюк // Опір матеріалів і теорія споруд : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт.; Відп. ред. В. А. Баженов. – Київ : КНУБА, 2011. – Вип. 87. – С. 28 – 52. – Бібліогр. : 10 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced