Розрахунок фундаментної плити на основі тривимірної моделі

Ескіз недоступний
Дата
2011
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Розрахована фундаментна плита в тривимірній постановці з врахуванням зміни характеристик бетону та дискретно розміщених арматурних стержнів. На основі просторової розрахункової схеми отримані дані напружено-деформованого стану, які значно відрізняються від результатів розрахунку плити по теорії Кіргофа-Ляфа. Просторова модель, крім уточнення результатів розрахунку в цілому, дозволяє отримати збурення напружено-деформованого стану біля колон та зусилля в арматурних стержнях.
Опис
Ключові слова
фундаментна плита, напружено-деформований стан, просторова модель, арматурний стержень
Бібліографічний опис
Гоцуляк Є. О. Розрахунок фундаментної плити на основі тривимірної моделі / Є. О. Гоцуляк, П. В. Войтенко // Опір матеріалів і теорія споруд : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт.; відп. ред. В. А. Баженов. – Київ : КНУБА, 2011. – Вип. 87. – С. 153 – 157. – Бібліогр. : 5 назв.
Зібрання