Чисельний аналіз аналітичної моделі напружено-деформованого стану короткого бруса

Ескіз

Дата

2011

Автори

Чибіряков, В. К.
Смоляр, А. М.
Мірошкіна, І. В.
Чумак, В. О.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

В статті запропонована аналітично-чисельна методика визначення напружено-деформованого стану просторового тіла прямокутного поперечного перерізу. По поперечних координатах застосовуються скінченні синус- та косинус-перетворення Фур’є, а по поздовжній – узагальнений метод скінченних інтегральних перетворень. Алгебраїчні рівняння розв’язуються за методом Гауса. В статті приведені ізолінії напружено- деформованого стану короткого бруса.

Опис

Ключові слова

напружено-деформований стан, аналітично-чисельна методика, перетворення Фур’є, метод Гаусса, короткий брус, кафедра опору матеріалів

Бібліографічний опис

Чисельний аналіз аналітичної моделі напружено-деформованого стану короткого бруса / В. К. Чибіряков, А. М. Смоляр, І. В. Мірошкіна, В. О. Чумак // Опір матеріалів і теорія споруд : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт.; відп. ред. В. А. Баженов. – Київ : КНУБА, 2011. – Вип. 87. – С. 53 – 61. – Бібліогр. : 8 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset