Вип. 1

Постійний URI для цього зібранняhttps://repositary.knuba.edu.ua/handle/987654321/143

Переглянути

Результати пошуку

Зараз показуємо 1 - 10 з 28
 • Документ
  До питання використання сонячної енергії при плануванні та забудові мікрорайонів і груп житлових будинків багатоповерхової забудови
  (КНУБА, 2011) Білоус, С. Я.; Запривода, А. В.; Запривода, В. І.
  В роботі приведені 4 можливі варіанти використання сонячної енергії при плануванні та забудові мікрорайонів (груп житлових будинків). Приведені їхні переваги та недоліки. Розглянуті деякі особливості планування мікрорайонів при застосуванні 3-го варіанту. В подальших дослідженнях будуть розглянуті особливості планування та забудови мікрорайонів при застосуванні 1-го та 2-го варіантів.
 • Документ
  Системні дослідження сучасних структурних конструкцій
  (КНУБА, 2011) Плоский, В. О.; Баглюк, Р. М.
  Аналіз та створення передумов для розробки концептуально нових комп’ютерно-геометричних підходів до проектування та оптимізації просторових стрижневих структур на основі переосмислення наявного досвіду геометричного моделювання ПСС, виникнення нових технологічних можливостей, інструментарію моделювання, нових матеріалів та конструктивних рішень.
 • Документ
  Кліматологічно-оптимальний принцип обгрунтування опору теплопередачі огороджувальної конструкції будинків
  (КНУБА, 2011) Волощук, В. А.; Фроленкова, Н. А.; Рокочинський, А. М.
  В статье, на основе байесовского подхода, представленный климатологически- оптимальный принцип определения чистого дисконтированного дохода при увеличение термического сопротивления ограждающей конструкции зданий. Предложенный подход учитывает реальное изменение и вероятностный закон распределения количества градусо-суток в многолетнем разрезе. Показано, что, в отличие от существующих подходов, где количество градусо-суток принимается постоянным, учет изменения данного параметра в многолетнем разрезе может существенно повлиять на значение экономических показателей при обосновании сопротивления теплопередачи ограждающей конструкции зданий.
 • Документ
  Вибір конструктивного рішення зовнішніх стін монолітно-каркасних будинків за показниками енергоефективності
  (КНУБА, 2011) Колесник, Є. С.
  В статье изложены общие положения по принципу выбора конструкций наружных стен монолитно-каркасных зданий по показателям энергоэффективности. Раскрыты особенности альтернативного принципа проектирования теплоизоляционной оболочки здания. Приведены типы стеновых конструкций, используемых в монолитно-каркасном домостроении.
 • Документ
  Геометрична комп’ютеризована модель «atmospheric radiation» для енергоефективного будівництва
  (КНУБА, 2011) Сергейчук, О. В.
  При визначенні форми, об’ємно-планувального вирішення енергоефективних будівель, оптимізації розподілу утеплювача по поверхні теплоізоляційної оболонки проектувальникам необхідно мати значення потоків сонячної (прямої та розсіяної) і теплової радіації, котрі надходять на довільно орієнтовану площину за фіксовані проміжки часу (опалювальний період, період перегріву, півроку, рік) з урахуванням мінливості метеорологічних факторів. Ці данні повинні бути закладені у норми з будівельної кліматології чи, при наймі, у нормах повинні бути первісні кліматичні параметри, достатні для подальшого розрахунку потоків за допомогою комп’ютерних програм. Необхідність створення таких норм и відповідного програмного забезпечення вже стала очевидною, що і було реалізовано в процесі роботи над ДСТУ-Н Б В.1.1-27:2011 «Будівельна кліматологія», який набуває чинності з 1.11.2011 р.
 • Документ
  Використання енергії сонця в України. Сонячні батареї.
  (КНУБА, 2011) Гетун, Г. В.; Мельник, В. А.
  У статті розглянуті основні типи накопичувачів сонячної енергії, виконано їхній порівняльний аналіз для кліматичних умов України. Наведено перспективи розвитку альтернативних джерел енергії в Україні.
 • Документ
  Особенности конструкции дымогарных котлов большой мощности для реконструкции котельных централизованных систем теплоснабжения
  (КНУБА, 2011) Гламаздин, П. М.; Schwarzenberger, R.
  Эксплуатируемые в городах Украины системы централизованного теплоснабжения на протяжении длительного времени не подвергались реновации. Оборудование всех элементов этих систем, в том числе и котельных, уже выработало паспортный ресурс и нуждается либо в замене, либо в модернизации.
 • Документ
  Вплив коефіцієнта світловідбивання на коефіцієнт корисної дії циліндричних світлових шахт
  (КНУБА, 2011) Пугачов, Є. В.; Кундрат, Т. М.; Гарбарук, Ю. В.
  В даній роботі поставлена мета – показати вплив коефіцієнта світловідбиття на ефективність циліндричних світлових шахт з дифузним і дзеркальним відбиттям світла за однакових геометричних параметрів шахт, а також запропонувати спосіб вибору одного з параметрів шахти таким чином, щоб забезпечити максимальний ККД, створений відбитим від внутрішньої поверхні шахти світлом, при заданому значенні коефіцієнта світловідбиття.
 • Документ
  Системний підхід до інфраструктри міст
  (КНУБА, 2011) Покровський, Л. Л.; Зембицький, П. Ю.
  Містобудування (містобудівна діяльність) згідно визначення поданого в Законі України „Про основи містобудування” – це цілеспрямована діяльність державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, громадян, об’єднань громадян по створенню та підтриманню повноцінного життєвого середовища, яке включає прогнозування розвитку населених пунктів і територій, планування, забудову та інше використання територій проектування, будівництва об’єктів містобудування, спорудженні інших об’єктів, реконструкцію історичних населених пунктів при збереженні традиційного характеру середовища, реставрацію та реабілітацію об’єктів культурної спадщини, створення інженерної та транспортної інфраструктури.
 • Документ
  Возможные пути переходы на эффективное энергоснабжение в Украине
  (КНУБА, 2011) Малкин, Э. С.
  Цель настоящей публикации – поделиться своими взглядами на пути и перспективы решения проблемы энергетического кризиса в Украине и перехода на эффективное потребление реальных энергоресурсов страны.