Геометрична комп’ютеризована модель «atmospheric radiation» для енергоефективного будівництва

Ескіз

Дата

2011

Автори

Сергейчук, О. В.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

При визначенні форми, об’ємно-планувального вирішення енергоефективних будівель, оптимізації розподілу утеплювача по поверхні теплоізоляційної оболонки проектувальникам необхідно мати значення потоків сонячної (прямої та розсіяної) і теплової радіації, котрі надходять на довільно орієнтовану площину за фіксовані проміжки часу (опалювальний період, період перегріву, півроку, рік) з урахуванням мінливості метеорологічних факторів. Ці данні повинні бути закладені у норми з будівельної кліматології чи, при наймі, у нормах повинні бути первісні кліматичні параметри, достатні для подальшого розрахунку потоків за допомогою комп’ютерних програм. Необхідність створення таких норм и відповідного програмного забезпечення вже стала очевидною, що і було реалізовано в процесі роботи над ДСТУ-Н Б В.1.1-27:2011 «Будівельна кліматологія», який набуває чинності з 1.11.2011 р.

Опис

Ключові слова

програми комп’ютерні, фактори метеорологічні, будівництво енергоефективне, кафедра архітектурних конструкцій, модель "atmospheric radiation"

Бібліографічний опис

Сергейчук О. В. Геометрична комп’ютеризована модель «atmospheric radiation» для енергоефективного будівництва / О. В. Сергейчук // Енергозбереження в будівництві та архітектурі = Еnergy-savings in civil engineering and architecture : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; відп. ред. А. М. Тугай. - Київ : КНУБА, 2011. - Вип. 1. - С. 22-28. - Бібліогр. : 7 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced