Вплив коефіцієнта світловідбивання на коефіцієнт корисної дії циліндричних світлових шахт

Ескіз

Дата

2011

Автори

Пугачов, Є. В.
Кундрат, Т. М.
Гарбарук, Ю. В.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

В даній роботі поставлена мета – показати вплив коефіцієнта світловідбиття на ефективність циліндричних світлових шахт з дифузним і дзеркальним відбиттям світла за однакових геометричних параметрів шахт, а також запропонувати спосіб вибору одного з параметрів шахти таким чином, щоб забезпечити максимальний ККД, створений відбитим від внутрішньої поверхні шахти світлом, при заданому значенні коефіцієнта світловідбиття.

Опис

Ключові слова

коефіцієнт корисної дії, коефіцієнт світловідбивання, ефективність шахт, шахти циліндричні світлові

Бібліографічний опис

Пугачов Є. В. Вплив коефіцієнта світловідбивання на коефіцієнт корисної дії циліндричних світлових шахт / Є. В. Пугачов, Т. М. Кундрат, Ю. В. Гарбарук // Енергозбереження в будівництві та архітектурі = Еnergy-savings in civil engineering and architecture : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури; відп. ред. А. М. Тугай. - Київ : КНУБА, 2011. - Вип. 1. - С. 62-66. - Бібліогр. : 4 назви.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced