До питання використання сонячної енергії при плануванні та забудові мікрорайонів і груп житлових будинків багатоповерхової забудови

Ескіз недоступний
Дата
2011
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
В роботі приведені 4 можливі варіанти використання сонячної енергії при плануванні та забудові мікрорайонів (груп житлових будинків). Приведені їхні переваги та недоліки. Розглянуті деякі особливості планування мікрорайонів при застосуванні 3-го варіанту. В подальших дослідженнях будуть розглянуті особливості планування та забудови мікрорайонів при застосуванні 1-го та 2-го варіантів.
Опис
Ключові слова
енергія сонячна використання, забудова мікрорайонів, планування груп житлових будинків
Бібліографічний опис
Білоус С. Я. До питання використання сонячної енергії при плануванні та забудові мікрорайонів і груп житлових будинків багатоповерхової забудови / С.Я. Білоус, А. В. Запривода, В. І. Запривода // Енергозбереження в будівництві та архітектурі = Еnergy-savings in civil engineering and architecture : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури; відп. ред. А. М. Тугай. - Київ : КНУБА, 2011. - Вип. 1. - С. 47-52. - Бібліогр. : 5 назв.
Зібрання