Системний підхід до інфраструктри міст

Ескіз недоступний
Дата
2011
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Містобудування (містобудівна діяльність) згідно визначення поданого в Законі України „Про основи містобудування” – це цілеспрямована діяльність державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, громадян, об’єднань громадян по створенню та підтриманню повноцінного життєвого середовища, яке включає прогнозування розвитку населених пунктів і територій, планування, забудову та інше використання територій проектування, будівництва об’єктів містобудування, спорудженні інших об’єктів, реконструкцію історичних населених пунктів при збереженні традиційного характеру середовища, реставрацію та реабілітацію об’єктів культурної спадщини, створення інженерної та транспортної інфраструктури.
Опис
Ключові слова
діяльність містобудівна, реконструкція населених пунктів, об’єкти культурної спадщини, інфраструктура транспортна
Бібліографічний опис
Покровський Л. Л. Системний підхід до інфраструктури міст / Л. Л. Покровський, П. Ю. Зембицький // Енергозбереження в будівництві та архітектурі = Еnergy-savings in civil engineering and architecture : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури; відп. ред. А. М. Тугай. - Київ : КНУБА, 2011. Вип. 1. - С. 5-11.
Зібрання