Вип. 36

Постійний URI для цього зібранняhttps://repositary.knuba.edu.ua/handle/987654321/362

Переглянути

Результати пошуку

Зараз показуємо 1 - 4 з 4
 • Документ
  Процеси управління інноваціями протягом життєвого циклу проекту
  (КНУБА, 2018) Петренко, Віталій Олександрович; Кулик, Володимир Олексійович
  Загострення економічних проблем в українському суспільстві визначає дослідження можливостей випереджаючого інноваційного розвитку актуальною проблемою. При цьому світовий досвід доводить, що в основі випереджаючого інноваційного розвитку знаходиться ефективне управління інтелектуальними активами. Запропоновано гармонійне поєднання інноваційного менеджменту та управління проектами. Розглянуто методи та моделі управління інтелектуальними активами у проектах. За допомогою S-подібної кривої радикальних змін моделюються процеси, що супроводжують інноваційну діяльність розвитку підприємства. Визначено життєвий цикл інновації, що складається з п’яти етапів та допомагає визначити керівні рішення щодо управління інтелектуальними активами у проектах. Розглянуто метод прийняття рішення щодо інновацій у системі управління підприємством.
 • Документ
  Модель бенчмаркінгу на основі генетичних механізмів в управлінні проектами
  (КНУБА, 2018) Бушуєв, Сергій Дмитрович; Бушуєв, Денис Антонович; Бушуєва, Наталія Сергіївна; Чернова, Людмила Сергіївна
  Застосування знань, накопичених у фундаментальних механізмах живої природи, є глобальним трендом розвитку проектного управління. Цей тренд потребує додаткових досліджень щодо розвитку наявних методологій, систем знань, генетичних механізмів управління проектами та програмами. Конвергенція (наближення) систем знань різних галузей та бенчмаркінг є механізмами які переносять знання та кращу практику між предметними сферами. Запропоновано класифікацію механізмів конвергенції для подальшого перенесення знань –бенчмаркінгу між різними галузями. Сформульовані чотири принципи побудови та розвитку методологій управління проектами на основі перенесення знань та кращої практики. Це принципи необхідного різноманіття (Ешбі), когерентності методологій, конвергенції, інтеграції й гармонізації, націленості на результат та продукт. Наведено базові визначення застосування генетичних моделей у створенні методологій управління проектами. Запропоновано модель застосування генетичних механізмів матричної моделі знань (мРНК), моделей та методів управління проектами. Модель бенчмаркінгу генетичних механізмів і інформації в управлінні проектами визначені у вигляді послідовності кроків оброблення матричної РНК. Такими кроками, які описані у інтерпретації методологій управління проектами, є: ініціація, транскрипція, процесінг і транспорт, трансляція, сплайсінг, модифікація, формування продукту та термінація. Розглянутий підхід має суттєвий вплив на формування компетентності проектних менеджерів з урахуванням створення та провадження принципово нових знань і механізмів управління.
 • Документ
  Risk management for an erp project
  (КНУБА, 2018) Yinglin Ji
  Risk management is the key step to ensure the successful implementation of ERP project. Thispaper mainly introduces the risk that the project may face, and the risk management steps that should be taken in the face of the risk. Next, the key steps of risk management are risk identification, risk assessment and risk control. Then combine the relevant theory with the implementation of the case for analysis.
 • Документ
  Управління проектною командою та математичні моделі колективної поведінки малих груп
  (КНУБА, 2018) Мальцев, Анатолій Сидорович; Крамський, Сергiй Олександрович
  Розглянуто моделі управління проектною командою, оскільки вони найбільш складно формалізуються у сферах знань в управлінні проектами. У дослідженні представлено економіко-математичні моделі управління проектною командою порогової колективної поведінки на прикладі екіпажу морського судна. При реалізації конкретних проектів досвід лідерства і управління малим колективом часто залишається на рівні інтуїції, що призводить до індивідуалізації знань і перешкоджає ефективному використанню потенціалу управління командою. У науці менеджменту є методи управління персоналом, що розглядаються розрізнено, без урахування взаємного впливу психологічних процесів, що не дає змогу сформувати єдину, багатофакторну концепцію управління малою командою в проекті. Також в розробках з управління проектною командою недостатньо враховується вплив умов реалізації проекту на вибір методів управління командою проекту, що вимагає від керівника досвіду психолога або істотно знижує керованість проектної команди.