Процеси управління інноваціями протягом життєвого циклу проекту

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2018
Автори
Петренко, Віталій Олександрович
Кулик, Володимир Олексійович
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Загострення економічних проблем в українському суспільстві визначає дослідження можливостей випереджаючого інноваційного розвитку актуальною проблемою. При цьому світовий досвід доводить, що в основі випереджаючого інноваційного розвитку знаходиться ефективне управління інтелектуальними активами. Запропоновано гармонійне поєднання інноваційного менеджменту та управління проектами. Розглянуто методи та моделі управління інтелектуальними активами у проектах. За допомогою S-подібної кривої радикальних змін моделюються процеси, що супроводжують інноваційну діяльність розвитку підприємства. Визначено життєвий цикл інновації, що складається з п’яти етапів та допомагає визначити керівні рішення щодо управління інтелектуальними активами у проектах. Розглянуто метод прийняття рішення щодо інновацій у системі управління підприємством.
Опис
Ключові слова
управління інтелектуальними активами, життєвий цикл інновації, крива радикальних змін
Бібліографічний опис
Петренко В. О. Процеси управління інноваціями протягом життєвого циклу проекту / В. О. Петренко, В. О. Кулик // Управління розвитком складних систем : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; гол. ред. Лізунов П. П. – Київ : КНУБА, 2018. – № 36. – С. 35-41. - Бібліогр. : 19 назв.
Зібрання