Модель бенчмаркінгу на основі генетичних механізмів в управлінні проектами

Ескіз недоступний
Дата
2018
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Застосування знань, накопичених у фундаментальних механізмах живої природи, є глобальним трендом розвитку проектного управління. Цей тренд потребує додаткових досліджень щодо розвитку наявних методологій, систем знань, генетичних механізмів управління проектами та програмами. Конвергенція (наближення) систем знань різних галузей та бенчмаркінг є механізмами які переносять знання та кращу практику між предметними сферами. Запропоновано класифікацію механізмів конвергенції для подальшого перенесення знань –бенчмаркінгу між різними галузями. Сформульовані чотири принципи побудови та розвитку методологій управління проектами на основі перенесення знань та кращої практики. Це принципи необхідного різноманіття (Ешбі), когерентності методологій, конвергенції, інтеграції й гармонізації, націленості на результат та продукт. Наведено базові визначення застосування генетичних моделей у створенні методологій управління проектами. Запропоновано модель застосування генетичних механізмів матричної моделі знань (мРНК), моделей та методів управління проектами. Модель бенчмаркінгу генетичних механізмів і інформації в управлінні проектами визначені у вигляді послідовності кроків оброблення матричної РНК. Такими кроками, які описані у інтерпретації методологій управління проектами, є: ініціація, транскрипція, процесінг і транспорт, трансляція, сплайсінг, модифікація, формування продукту та термінація. Розглянутий підхід має суттєвий вплив на формування компетентності проектних менеджерів з урахуванням створення та провадження принципово нових знань і механізмів управління.
Опис
Ключові слова
генетичний механізм, бенчмаркінг, класифікація механізмів перенесення знань, принципи перенесення знань та розвитку методологій, матрична РНК, процеси оброблення матричної РНК, кафедра управління проектами, кафедра інформаційних технологій
Бібліографічний опис
Модель бенчмаркінгу на основі генетичних механізмів в управлінні проектами / С. Д. Бушуєв, Д. А. Бушуєв, Н. С. Бушуєва, Л. С. Чернова // Управління розвитком складних систем : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; гол. ред. Лізунов П. П. – Київ : КНУБА, 2018. – № 36. – С. 12-20. - Бібліогр. : 9 назв.
Зібрання