Управління проектною командою та математичні моделі колективної поведінки малих груп

Ескіз

Дата

2018

Автори

Мальцев, Анатолій Сидорович
Крамський, Сергiй Олександрович

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Розглянуто моделі управління проектною командою, оскільки вони найбільш складно формалізуються у сферах знань в управлінні проектами. У дослідженні представлено економіко-математичні моделі управління проектною командою порогової колективної поведінки на прикладі екіпажу морського судна. При реалізації конкретних проектів досвід лідерства і управління малим колективом часто залишається на рівні інтуїції, що призводить до індивідуалізації знань і перешкоджає ефективному використанню потенціалу управління командою. У науці менеджменту є методи управління персоналом, що розглядаються розрізнено, без урахування взаємного впливу психологічних процесів, що не дає змогу сформувати єдину, багатофакторну концепцію управління малою командою в проекті. Також в розробках з управління проектною командою недостатньо враховується вплив умов реалізації проекту на вибір методів управління командою проекту, що вимагає від керівника досвіду психолога або істотно знижує керованість проектної команди.

Опис

Ключові слова

управління проектною командою, моделювання поведінки малих груп, екіпаж судна

Бібліографічний опис

Мальцев А. С. Управління проектною командою та математичні моделі колективної поведінки малих груп / А. С. Мальцев, С. О. Крамський // Управління розвитком складних систем : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; гол. ред. Лізунов П. П. – Київ : КНУБА, 2018. – № 36. – С. 27-34. - Бібліогр. : 21 назва.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset