Вип. 83

Постійний URI для цього зібранняhttps://repositary.knuba.edu.ua/handle/987654321/217

Переглянути

Результати пошуку

Зараз показуємо 1 - 4 з 4
 • Документ
  Чисельне моделювання напружено – деформованого стану стрічково-струнних сит інкрементальним методом скінченних елементів
  (КНУБА, 2009) Дохняк, Б. М.; Козуб, Ю. Г.; Львова, М. І.; Козуб, Г. О.
  Розглянуто розв’язок динамічної задачі теорії пружності з використанням інкрементального методу скінченних елементів. Виконано розрахунок параметрів жорсткості та власних частот коливань елементі стрічково-струнного сита
 • Документ
  Прямі та обернені задачі деформування пружних стержнів у криволінійних каналах
  (КНУБА, 2009) Худолій, С. М.; Гловач, Л. В.
  Сформульована задача про визначення статичних параметрів, які впливають на сили тертя на криволінійних ділянках пружного стержня і на різних етапах його згину в криволінійних каналах. За допомогою розробленого підходу досліджено вплив обрису осьової лінії свердловини на значення параметрів деформованого стану бурильної колони при здійсненні спуску - підіймальних робіт
 • Документ
  Методика чисельного дослідження коливань масивних елементів конструкцій з тріщинами
  (КНУБА, 2009) Ворона, Ю. В.; Геращенко, О. В.
  Розглядається чисельна методика дослідження гармонічних коливань пружних масивних елементів конструкцій з тріщинами. Проведена регулярізація і вказано спосіб обчислення гіперсингулярного граничного інтегралу, який входить до складу інтегрального представлення для напружень. Розв’язана тестова задача про динамічне навантаження пружного простору, послабленого круговою тріщиною
 • Документ
  Алгоритм розв’язання геометрично нелінійної задачі в’язкопружнопластичного деформування двовимірних тіл
  (КНУБА, 2009) Пискунов, С. О.; Гуляр, О. І.; Максим'юк, Ю. В.
  Проведено розробку і дослідження ефективності кроково-ітераційного алгоритму розв’язання геометрично нелінійних задач пластичності і повзучості двовимірних тіл. Досліджено ефективність застосування початкових наближень і корекції тензора пружних констант відповідно до властивостей пластичності і повзучості матеріалу