Чисельне моделювання напружено – деформованого стану стрічково-струнних сит інкрементальним методом скінченних елементів

Ескіз недоступний
Дата
2009
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Розглянуто розв’язок динамічної задачі теорії пружності з використанням інкрементального методу скінченних елементів. Виконано розрахунок параметрів жорсткості та власних частот коливань елементі стрічково-струнного сита
Опис
Ключові слова
напружено-деформований стан ( НДС ), стрічково-струнне сито, інкрементальна теорія пружності
Бібліографічний опис
Чисельне моделювання напружено – деформованого стану стрічково-струнних сит інкрементальним методом скінченних елементів / Б. М. Дохняк, Ю. Г. Козуб, М. І. Львова, Г. О. Козуб // Опір матеріалів і теорія споруд : наук. – техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. В. А. Баженов. – Київ : КНУБА, 2009. - Вип. 83. - С. 140 - 146. - Бібліогр. : 6 назв.
Зібрання