Чисельне моделювання напружено – деформованого стану стрічково-струнних сит інкрементальним методом скінченних елементів

Ескіз

Дата

2009

Автори

Дохняк, Б. М.
Козуб, Ю. Г.
Львова, М. І.
Козуб, Г. О.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Розглянуто розв’язок динамічної задачі теорії пружності з використанням інкрементального методу скінченних елементів. Виконано розрахунок параметрів жорсткості та власних частот коливань елементі стрічково-струнного сита

Опис

Ключові слова

напружено-деформований стан ( НДС ), стрічково-струнне сито, інкрементальна теорія пружності

Бібліографічний опис

Чисельне моделювання напружено – деформованого стану стрічково-струнних сит інкрементальним методом скінченних елементів / Б. М. Дохняк, Ю. Г. Козуб, М. І. Львова, Г. О. Козуб // Опір матеріалів і теорія споруд : наук. – техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. В. А. Баженов. – Київ : КНУБА, 2009. - Вип. 83. - С. 140 - 146. - Бібліогр. : 6 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset