Алгоритм розв’язання геометрично нелінійної задачі в’язкопружнопластичного деформування двовимірних тіл

Ескіз

Дата

2009

Автори

Пискунов, С. О.
Гуляр, О. І.
Максим'юк, Ю. В.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Проведено розробку і дослідження ефективності кроково-ітераційного алгоритму розв’язання геометрично нелінійних задач пластичності і повзучості двовимірних тіл. Досліджено ефективність застосування початкових наближень і корекції тензора пружних констант відповідно до властивостей пластичності і повзучості матеріалу

Опис

Ключові слова

напружено-деформований стан ( НДС ), в’язкопружнопластичне деформування двовимірних тіл, геометрично нелінійні задачі, метод скінчених елементів ( МСЕ )

Бібліографічний опис

Пискунов С. О. Алгоритм розв’язання геометрично нелінійної задачі в’язкопружнопластичного деформування двовимірних тіл / С. О. Пискунов, О. І. Гуляр, Ю. В. Максим'юк // Опір матеріалів і теорія споруд : наук. – техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. В. А. Баженов. – Київ : КНУБА, 2009. - Вип. 83. - С. 25-42. - Бібліогр. : 15 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced