Алгоритм розв’язання геометрично нелінійної задачі в’язкопружнопластичного деформування двовимірних тіл

Ескіз недоступний
Дата
2009
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Проведено розробку і дослідження ефективності кроково-ітераційного алгоритму розв’язання геометрично нелінійних задач пластичності і повзучості двовимірних тіл. Досліджено ефективність застосування початкових наближень і корекції тензора пружних констант відповідно до властивостей пластичності і повзучості матеріалу
Опис
Ключові слова
напружено-деформований стан ( НДС ), в’язкопружнопластичне деформування двовимірних тіл, геометрично нелінійні задачі, метод скінчених елементів ( МСЕ )
Бібліографічний опис
Пискунов С. О. Алгоритм розв’язання геометрично нелінійної задачі в’язкопружнопластичного деформування двовимірних тіл / С. О. Пискунов, О. І. Гуляр, Ю. В. Максим'юк // Опір матеріалів і теорія споруд : наук. – техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. В. А. Баженов. – Київ : КНУБА, 2009. - Вип. 83. - С. 25-42. - Бібліогр. : 15 назв.
Зібрання