Прямі та обернені задачі деформування пружних стержнів у криволінійних каналах

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2009
Автори
Худолій, С. М.
Гловач, Л. В.
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Сформульована задача про визначення статичних параметрів, які впливають на сили тертя на криволінійних ділянках пружного стержня і на різних етапах його згину в криволінійних каналах. За допомогою розробленого підходу досліджено вплив обрису осьової лінії свердловини на значення параметрів деформованого стану бурильної колони при здійсненні спуску - підіймальних робіт
Опис
Ключові слова
сили тертя, напружено-деформований стан ( НДС ), бурильна колона ( БК )
Бібліографічний опис
Худолій С. М. Прямі та обернені задачі деформування пружних стержнів у криволінійних каналах / С. М. Худолій, Л. В. Гловач // Опір матеріалів і теорія споруд: наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. В. А. Баженов. – Київ : КНУБА, 2009. - Вип. 83. - С. 147 - 155. - Бібліогр. : 8 назв.
Зібрання