Вип. 20-21

Постійний URI для цього зібранняhttps://repositary.knuba.edu.ua/handle/987654321/9755

Переглянути

Результати пошуку

Зараз показуємо 1 - 4 з 4
 • Документ
  “Авторський стиль” православних храмів О. С. Слєпцова
  (КНУБА, 2020) Івашко Юлія Вадимівна; Пономаренко Г. О.
  В статті аналізується на прикладах православних храмів О.Слєпцова можливість поєднання чітко визначеної канонічності і новаторства. Храм XXI століття повинен бути водночас і сучасним, тобто існувати в своєму часі з новими матеріалами і конструкціями, тому О. С. Слепцов сміливо експериментує з формою і розплануванням, вважаючи, що це не прагнення вразити оригінальністю образу, а відповідь на запити сучасного суспільства.
 • Документ
  Декоративізм в архітектурі
  (КНУБА, 2020) Житкова, Наталія Юріївна
  В роботі розглянуто вплив досягнень науково-технічного розвитку пост- індустріального періоду суспільства на формування сучасних архітектурних стилів та їх естетичних якостей. Новітні конструкції та матеріали, сучасна інженерна інфраструктура надають нові можливості у функціональн,ому відношенні, але не завжди усвідомлені їх якості в естетичному контексті завдань архітектури . Відмова від декоративного нашарування скульптурного та графічного і мозаїчного походження не виключає необхідності пошуку нових естетичних сенсів та засобів. Питання форми і змісту супроводжує теорію та практику архітектурного проектування повсякчасно і має свої основоположні позиції, що стали класикою але й залишили сумнівні результати які потребують аналізу та оцінки. В роботі розглянуто питання необхідності визначення прогресивних сучасних рішень нової естетики, що дозволяє запобігати сумнівних епатажних рішень квазісучасної архітектури. Акцентовано увагу на роль декоративних прийомів вирішення завдань архітектури, як на найяскравішим засобі зосередити увагу не тільки на естетичних якостях будівлі, але і відобразити соціальні ідеологічні та культурні пріоритети часу, відображеного в архітектурі. Визначено актуальність адекватної оцінки активного вживання декору в містобудівному середовищі адже побудова гармонійного простору передбачає комплексний підхід . Розглянуто термін «декоративізм» та його прояви в архітектурі різних історичних періодів. Співставлено поняття «декоративізм» та «синтез мистецтв». Охарактеризовано особливості їх проявів в різних стилях. Акцентовано зв'язок проявів та змін стилів із соціально-історичними умовами, пріоритетами цінностей, що висуває суспільство. Розглянуто також прояви декоративізму в сучасних напрямах архітектури. Звернуто увагу на значущість критеріїв оцінки цього явища і саме тому – необхідність керуватися професійністю та сумлінням.
 • Документ
  Семіотика в архітектурі – наука про знаки та знакові системи
  (КНУБА, 2020) Русевич, Тетяна Вікторівна
  Стаття розповідає про основи архітектурної семіотики. Розглядаються основні частини архітектурної семіотики: семантика, синтактика, прагматика і граматика. Простежуються питання, пов'язані з природою знакових систем з найдавніших часів давньогрецького філософа Платона до сучасності. Розглядаються основні розділи архітектурної семіотики в яких виділяються кілька великих і досить автономних тем, знання яких дозволить більш вільно оперувати архітектурною мовою. Визначаються метафоричні особливості архітектури, її словниково-знаковий запас, деякі символічні і смислові можливості як історичної, так і сучасної архітектурної мови, також, незважаючи на еластичну інтерпретацію і багатозначність архітектурних метафор, виділяються певні типи - це прості метафори, змішані метафори і натякаючи метафори. Остання - це буквальна і не інфантильна, це лише наведення на думки, поштовх для пошуку власних асоціацій вона створює іконічний знак і йде від нього через асоціативний ряд. Таким чином, зміни коротко живущих кодів архітектурної мови не впливають на легку загадковість і, одночасно, на багатозначність цього образу. Це найвищий метафоричний рівень, в якому відбувається сплав елітарних і популярних кодів прочитання мови архітектури на підсвідомому рівні.
 • Документ
  Методика виконання курсового проекту студентами архітектурного факультету КНУБА на першому курсі «Перспектива пам’ятки архітектури»
  (КНУБА, 2020) Слєпцов, Олег Семенович; Ніканоров, Сергій Олександрович; Горіна, Анна Олександрівна; Горова, Юлія Олегівна; Пивоваренко, Ольга Володимирівна; Адаменко, М. В.
  У статті наведено методичний алгоритм виконання курсового проекту весняного семестру студентами-архітекторами на першому курсі в Київському національному університеті будівництва і архітектури під керівництвом викладачів архітектурного проектування на чолі із завідувачем кафедри «Основ архітектури і АП», професором Слєпцовим О.С. Описано етапи роботи, пошук ракурсів, структура побудови креслень та методика відмивки пам’ятки.