Декоративізм в архітектурі

Ескіз

Дата

2020

Автори

Житкова, Наталія Юріївна

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

В роботі розглянуто вплив досягнень науково-технічного розвитку пост- індустріального періоду суспільства на формування сучасних архітектурних стилів та їх естетичних якостей. Новітні конструкції та матеріали, сучасна інженерна інфраструктура надають нові можливості у функціональн,ому відношенні, але не завжди усвідомлені їх якості в естетичному контексті завдань архітектури . Відмова від декоративного нашарування скульптурного та графічного і мозаїчного походження не виключає необхідності пошуку нових естетичних сенсів та засобів. Питання форми і змісту супроводжує теорію та практику архітектурного проектування повсякчасно і має свої основоположні позиції, що стали класикою але й залишили сумнівні результати які потребують аналізу та оцінки. В роботі розглянуто питання необхідності визначення прогресивних сучасних рішень нової естетики, що дозволяє запобігати сумнівних епатажних рішень квазісучасної архітектури. Акцентовано увагу на роль декоративних прийомів вирішення завдань архітектури, як на найяскравішим засобі зосередити увагу не тільки на естетичних якостях будівлі, але і відобразити соціальні ідеологічні та культурні пріоритети часу, відображеного в архітектурі. Визначено актуальність адекватної оцінки активного вживання декору в містобудівному середовищі адже побудова гармонійного простору передбачає комплексний підхід . Розглянуто термін «декоративізм» та його прояви в архітектурі різних історичних періодів. Співставлено поняття «декоративізм» та «синтез мистецтв». Охарактеризовано особливості їх проявів в різних стилях. Акцентовано зв'язок проявів та змін стилів із соціально-історичними умовами, пріоритетами цінностей, що висуває суспільство. Розглянуто також прояви декоративізму в сучасних напрямах архітектури. Звернуто увагу на значущість критеріїв оцінки цього явища і саме тому – необхідність керуватися професійністю та сумлінням.

Опис

Ключові слова

кафедра дизайну, архітектура, тектоніка, конструкції, стилі, декоративізм, синтез, модернізм, семантика, architecture, tectonics, constructions, styles, decorativism, synthesis, modernism, semantics

Бібліографічний опис

Житкова Н. Ю. Декоративізм в архітектурі / Н. Ю. Житкова // Архітектурний вісник КНУБА : наук. - виробнич. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. П. М. Куліков. - Київ : КНУБА, 2020. - Вип. 20 - 21. - С. 181 – 189. - Бібліогр. : 6 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced