Семіотика в архітектурі – наука про знаки та знакові системи

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2020
Автори
Русевич, Тетяна Вікторівна
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Стаття розповідає про основи архітектурної семіотики. Розглядаються основні частини архітектурної семіотики: семантика, синтактика, прагматика і граматика. Простежуються питання, пов'язані з природою знакових систем з найдавніших часів давньогрецького філософа Платона до сучасності. Розглядаються основні розділи архітектурної семіотики в яких виділяються кілька великих і досить автономних тем, знання яких дозволить більш вільно оперувати архітектурною мовою. Визначаються метафоричні особливості архітектури, її словниково-знаковий запас, деякі символічні і смислові можливості як історичної, так і сучасної архітектурної мови, також, незважаючи на еластичну інтерпретацію і багатозначність архітектурних метафор, виділяються певні типи - це прості метафори, змішані метафори і натякаючи метафори. Остання - це буквальна і не інфантильна, це лише наведення на думки, поштовх для пошуку власних асоціацій вона створює іконічний знак і йде від нього через асоціативний ряд. Таким чином, зміни коротко живущих кодів архітектурної мови не впливають на легку загадковість і, одночасно, на багатозначність цього образу. Це найвищий метафоричний рівень, в якому відбувається сплав елітарних і популярних кодів прочитання мови архітектури на підсвідомому рівні.
Опис
Ключові слова
кафедра основ архітектури і архітектурного проектування, архітектурна семіотика, іконічні, індексальні знаки, знак-символ, architectural semiotics, iconic, index signs, sign symbol
Бібліографічний опис
Русевич Т. В. Семіотика в архітектурі – наука про знаки та знакові системи / Т. В. Русевич // Архітектурний вісник КНУБА : наук.-виробнич. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. П. М. Куліков.- Київ : КНУБА, 2020. - Вип. 20 - 21. - С. 174 – 180. - Бібліогр. : 7 назв.
Зібрання