Вип. 20-21

Постійний URI для цього зібранняhttps://repositary.knuba.edu.ua/handle/987654321/9755

Переглянути

Результати пошуку

Зараз показуємо 1 - 6 з 6
 • Документ
  Вираження сакрального у розвитку архітектурно-образної структури православних комплексів
  (КНУБА, 2020) Дунаєвський, Є. Ю.; Слєпцов, Олег Семенович
  В статті розглянута актуальність теми дослідження, яка обумовлена поступовим відродженням православного церковного зодчества в Україні. Відсутність науково-методичної бази призводить до масового, не індивідуального будівництва нових храмів … це відчувається коли дивишся на нього, коли знаходишся у ньому. Щоб уникнути цього холодного відтінку потрібно приділити увагу сакральним образам православних храмів та різновидам підходу до сучасного проектування православних храмових комплексів. У статті є наголос на тому, що підходити до символічного образу того чи іншого елемента в храмі треба ґрунтуючись на своєрідне трактування Святих Писань. Зодчий має трансформувати всі свої висновки в образ, символ і втілити його у проектування храму. Православний храм являє собою складний, невичерпний у своїй видимості символ. Його розміщення, храмова архітектура, внутрішнє та зовнішнє оздоблення, система розпису символічно виражає те, що безпосередньо зобразити неможливо. Людина не свідомо зчитує всі ці символи навіть не замислюючись, так і складається враження та розуміння церкви, чи навпаки. У статті також показані сучасні приклади храмового будування, де наочно можна простежити застосування та сучасну інтерпретацію церковних символів у розвитку архітектурно-образної структури
 • Документ
  Основні фактори що впливають на формування спортивного комплексу закладу вищої освіти
  (КНУБА, 2020) Кравцов, Д. С.; Слєпцов, Олег Семенович
  Сучасний стан галузі фізичної культури та спорту України знаходиться в некращому стані. Зокрема, за статистичними даними, процент замученості населення до занять фізичною культурою та спортом становить всього близько 10%. В таких умовах особливого значення набуває фізичне виховання молоді. Особливо, фізичне виховання студентів закладів вищої освіти, адже процес фізичного виховання у закладі вищої освіти можливо розглядати як один з основних рубежів для формування в молодого покоління свідомого та мотивованого ставлення до фізичної культури та спорту. Як наслідок, зростає важливість спортивних комплексів закладів вищої освіти. Проте, багатьма дослідниками відзначається поганий стан вітчизняної мережі спортивних комплексів закладів вищої освіти, звідки виникає потреба більш детального вивчення питання проектування та реконструкції даного структурного елементу освітнього закладу. Для кращого розуміння процесу формування та подальшої експлуатації спортивних комплексів мережі закладів вищої освіти доречно ознайомитись із основними факторами що на них впливають. Проведені дослідження дозволяють виявити низку таких чинників і, хоч більшість з цих факторів є актуальною для будь-яких типів будівель та споруд, є ряд відмінних чинників, що притаманні саме спортивним комплексам мережі закладів вищої освіти. Зокрема, характерним для спортивного комплексу закладу вищої освіти фактором формування є особливості державної системи фізичного виховання, що визначають : об’єм навантажень; розмаїття доступних для вивчення видів спорту; поділ займаючихся на три категорії; необхідність організації безперервної роботи спортивних просторів. Особливого значення набувають сучасні тенденції в фізичному вихованні. Фахівці відзначають значну роль мотиваційної спроможності спортивного середовища навчального закладу в формуванні в студентів здорового способу життя. Пропонується застосування середового підходу при формуванні спортивного комплексу. В статті також приведено та розглянуто низку інших факторів, зокрема : містобудівні, природно-кліматичні, екологічні, архітектурно-планувальні, об’ємно-просторові, інженерно-конструктивні, соціально-економічні. Розглянуто також вплив профілю закладу вищої освіти. Аналіз приведених в статті чинників та їх врахування при проектуванні, реконструкції та модернізації спортивних комплексів закладів вищої освіти дозволить сформувати найбільш оптимальне рішення комплексу, що відповідатиме потребам навчального процесу та матиме значну ефективність.
 • Документ
  Архітектурне формування дитячих дошкільних закладів на складному рельєфі
  (КНУБА, 2020) Слєпцов, Олег Семенович; Кисельов, В. В.
  У статті розглянуто основні тенденції архітектурно– планувального формування дитячих дошкільних закладів, розташованих на ділянках зі складним рельєфом. Охарактеризовано залежність особливостей різних форм рельєфу на загальне формування структури закладів дошкільної освіти. Проаналізовані містобудівні чинники, що впливають на використання ділянок зі складним рельєфом в умовах міста. У рамках статті сформовано основні чинник впливу складного рельєфу на архітектурне формування дошкільного закладу. Наведено аналіз сучасного досвіду проектування, будівництва та експлуатації закладів дошкільної освіти збудованих в умовах складного рельєфу. Проаналізовано загальні архітектурно – планувальні рішення в п’ятьох закладах дошкільної освіти, виявлено вплив характерних рис рельєфу місцевості на їх формування. Описані особливості формування комфортного та безпечного середовища для проведення виховного процесу в закладах дошкільної освіти, збудованих на ділянках зі складним рельєфом місцевості. Розглянуто концепцію «текучого» обсягу дитячого садку у якості способу розміщення дитячих дошкільних закладів на ділянках зі складним рельєфом та в складних містобудівних умовах.
 • Документ
  Проблеми сучасної архітектурно-дизайнерської освіти
  (КНУБА, 2020) Акопова, А. О.; Слєпцов, Олег Семенович
  Навчання архітектурно-дизайнерської діяльності, динамічно розвивається і переходить на нову іншу систему функціонування. Освітній процес змінюється, на заміну традиційними способами і методами навчання приходять нові. Сучасне прогресивне суспільство ставить нові актуальні завдання перед архітектором-дизайнером нового покоління, тому і принципи освітнього процесу повинні бути переглянуті і актуалізовані. У статі розглянуті основні проблеми при підготовці спеціалістів до професійної діяльності. У загальній схемі підготовки використано основні принципи навчання, серед яких виділено принципи фундаментизації, неперервності та ступеневості змісту професійної освіти. Розглянуто вимоги до інтеграції загально-художніх і професійних знань у підготовці майбутніх архітекторів. Теоретично доведено, що зміст знань, які має засвоїти майбутній дизайнер-архітектор, поєднує наступні напрями: загальнотеоретичний, загально-художній, професійно орієнтований, інженерно-технічний та технологічний, а також організаційно- технічний. Виділено етапи підготовки майбутніх архітекторів у вищих навчальних закладах. Розглянуті основні проблеми та недоліки при підготовці архітекторів, спроби їх вирішення, та переосмислення існуючих методик освіти.
 • Документ
  Методика виконання курсового проекту студентами архітектурного факультету КНУБА на першому курсі «Перспектива пам’ятки архітектури»
  (КНУБА, 2020) Слєпцов, Олег Семенович; Ніканоров, Сергій Олександрович; Горіна, Анна Олександрівна; Горова, Юлія Олегівна; Пивоваренко, Ольга Володимирівна; Адаменко, М. В.
  У статті наведено методичний алгоритм виконання курсового проекту весняного семестру студентами-архітекторами на першому курсі в Київському національному університеті будівництва і архітектури під керівництвом викладачів архітектурного проектування на чолі із завідувачем кафедри «Основ архітектури і АП», професором Слєпцовим О.С. Описано етапи роботи, пошук ракурсів, структура побудови креслень та методика відмивки пам’ятки.
 • Документ
  Кафедрі основ архітектури та архітектурного проектування 55 років: еволюція, особистості, надбання, сьогодення
  (КНУБА, 2020) Слєпцов, Олег Семенович; Івашко, Юлія Вадимівна; Ушаков, Гліб Наумович; Яковенко, М. К.
  У статті досліджується історичний розвиток та організаційно- методична система діяльності кафедри Основ архітектури та архітектурного проектування КНУБА під керівництвом професора О.С.Слєпцова. Виявлено ефективну взаємодію основних складових діяльності: навчальне середовище, залучення досвідчених фахівців, співпраця з профільними організаціями, участь у реальних проектах і конкурсах, видавнича діяльність, індивідуальний науковий, практичний та художній розвиток викладачів. Узагальнено значення кафедри у структурі архітектурного факультету КНУБА та результати оновленої комплексної діяльності, що послідовно впроваджує протягом дев'яти років керівник кафедри професор О.С.Слєпцов. Ці методичні висновки можуть бути корисними при плануванні діяльності різними організаційними підрозділами архітектурної освіти та науки.