Проблеми сучасної архітектурно-дизайнерської освіти

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2020
Автори
Акопова, А. О.
Слєпцов, Олег Семенович
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Навчання архітектурно-дизайнерської діяльності, динамічно розвивається і переходить на нову іншу систему функціонування. Освітній процес змінюється, на заміну традиційними способами і методами навчання приходять нові. Сучасне прогресивне суспільство ставить нові актуальні завдання перед архітектором-дизайнером нового покоління, тому і принципи освітнього процесу повинні бути переглянуті і актуалізовані. У статі розглянуті основні проблеми при підготовці спеціалістів до професійної діяльності. У загальній схемі підготовки використано основні принципи навчання, серед яких виділено принципи фундаментизації, неперервності та ступеневості змісту професійної освіти. Розглянуто вимоги до інтеграції загально-художніх і професійних знань у підготовці майбутніх архітекторів. Теоретично доведено, що зміст знань, які має засвоїти майбутній дизайнер-архітектор, поєднує наступні напрями: загальнотеоретичний, загально-художній, професійно орієнтований, інженерно-технічний та технологічний, а також організаційно- технічний. Виділено етапи підготовки майбутніх архітекторів у вищих навчальних закладах. Розглянуті основні проблеми та недоліки при підготовці архітекторів, спроби їх вирішення, та переосмислення існуючих методик освіти.
Опис
Ключові слова
кафедра основ архітектури і архітектурного проектування, архітектура, проектування, художня підготовка, методика, освіта, синтез, новації, architecture, design, artistic preparation, methodology, education, synthesis, innovations
Бібліографічний опис
Акопова А. О. Проблеми сучасної архітектурно-дизайнерської освіти / А. О. Акопова, О. С. Слєпцов // Архітектурний вісник КНУБА : наук.-виробнич. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. П. М. Куліков. - Київ : КНУБА, 2020. - Вип. 20 - 21. - С. 213 – 216. - Бібліогр. : 6 назв.
Зібрання