Вираження сакрального у розвитку архітектурно-образної структури православних комплексів

Ескіз

Дата

2020

Автори

Дунаєвський, Є. Ю.
Слєпцов, Олег Семенович

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

В статті розглянута актуальність теми дослідження, яка обумовлена поступовим відродженням православного церковного зодчества в Україні. Відсутність науково-методичної бази призводить до масового, не індивідуального будівництва нових храмів … це відчувається коли дивишся на нього, коли знаходишся у ньому. Щоб уникнути цього холодного відтінку потрібно приділити увагу сакральним образам православних храмів та різновидам підходу до сучасного проектування православних храмових комплексів. У статті є наголос на тому, що підходити до символічного образу того чи іншого елемента в храмі треба ґрунтуючись на своєрідне трактування Святих Писань. Зодчий має трансформувати всі свої висновки в образ, символ і втілити його у проектування храму. Православний храм являє собою складний, невичерпний у своїй видимості символ. Його розміщення, храмова архітектура, внутрішнє та зовнішнє оздоблення, система розпису символічно виражає те, що безпосередньо зобразити неможливо. Людина не свідомо зчитує всі ці символи навіть не замислюючись, так і складається враження та розуміння церкви, чи навпаки. У статті також показані сучасні приклади храмового будування, де наочно можна простежити застосування та сучасну інтерпретацію церковних символів у розвитку архітектурно-образної структури

Опис

Ключові слова

кафедра основ архітектури і архітектурного проектування, православні комплекси, сакральний зміст, православна символіка, сучасне храмобудування, orthodox complexes, sacred serpent, orthodox symbolism, most importantly the church of the blessing of the soul, православные комплексы, сакральный смысл, православная символика, современное храмостроение

Бібліографічний опис

Дунаєвський Є. Ю. Вираження сакрального у розвитку архітектурно-образної структури православних комплексів / Є. Ю. Дунаєвський, О. С. Слєпцов // Архітектурний вісник КНУБА : наук.-виробнич. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. П. М. Куліков. - Київ : КНУБА, 2020. - Вип. 20 - 21. - С. 354 – 363. - Бібліогр. : 2 назви.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset