Парадигмальні трансформації сучасних держав і суспільств і національне буття українського народу

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2019
Автори
Головатий, Микола Федорович
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
Бескиди
Анотація
Провідною особливістю розвитку сучасних держав є перехід від постіндустріального стану до інформаційного. При цьому, загалом, є дві основні тенденції, притаманні розвитку сучасних держав і, навіть, цивілізацій. Перша – глобалізаційна тенденція. Вона спричиняє помітну уніфікацію людства, його, далеко не позитивну, інтернаціоналізацію. Друга – диференціація культурно–духовна. Вона пов'язана з мультикультурністю, регіоналізацією народів, націй. Доля другої найпомітніше пов'язана з Україною, де є все: максимальна можливість самоідентифікації українства, усіх, навіть великих етносів; досить потужні відцентровані, регіональні процеси; болісний пошук власної моделі державотворення. «Питання української державності, самостійного політичного життя, - писав ще у минулому столітті Володимир Старосольський, видатний український етнополітолог, соціолог, історик, теоретик права, - зв'язане історично з питанням суспільного положення українського безпосередніше і тісніше, ніж у котрій іншій національній спільноті»
Опис
Ключові слова
національне буття українського народу, глобалізаційна тенденція, диференціація культурно–духовна
Бібліографічний опис
Головатий М. Ф. Парадигмальні трансформації сучасних держав і суспільств і національне буття українського народу / М. Ф. Головатий // Регіональна політика : історія, політико-правові засади, урбаністика, просторове планування, архітектура : зб. наук. праць : в 2 ч. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; редкол. : П. М. Куліков (голова) [та ін.]. – Київ ; Тернопіль : Бескиди, 2019. - Вип. 5, ч. 1 : П'ята міжнародна наук.- практ. конф., Київ, 22 листопада 2019 р. - С. 92 - 97. - Бібліогр. : 8 назв.