Регіональна політика

Постійний URI для цього зібранняhttps://repositary.knuba.edu.ua/handle/987654321/5666

Переглянути

Результати пошуку

Зараз показуємо 1 - 10 з 153
 • Документ
  Концепція інтегрованого розвитку Житомира до 2030 року
  (Бескиди, 2019) Шуляр, Андрій; Деревінський, Василь Федорович
  Житомирська Концепція ставить людину та її оточення в центр усього майбутнього планування розвитку міста. Житомир – це місто, в якому комфортно для всіх. Житомир – це місто, в якому народжуються і зростають таланти.. Житомир – це місто, яким пишаються і захоплюються. Концепція інтегрованого розвитку – це наше майбутнє і майбутнє міста Житомира.
 • Документ
  Гармонізація середовища у с. Пірново, Київської області
  (Бескиди, 2019) Михіденко, Марта
  Уявлення людини про красу залишається одним із основних чинників формування простору. Практичність та краса навколишнього середовища – властиве бажання людини. Тяга до естетичної потреби простежується у найвідоміших будівлях, як сучасних, так й історичних; в плануваннях кварталів; в композиційних осях міст та невеликих поселень; в містобудівних рішеннях районів. Сільське господарство – одна з першооснов життєздатності держави. Для зниження загроз продовольчої безпеки нашої країни процес розвитку агропромислового комплексу повинен бути керованим на основі рішення задачі комплексної і екологічно доцільної функціонально планувальної організації території сільських поселень. Створення принципово нової доктрини забезпечення продовольчої безпеки і повернення до багатоукладності сільської економіки робить це завдання фундаментальним для містобудування.
 • Документ
  Досвід організації студентського самоврядування в Київському комерційному інституті
  (Бескиди, 2019) Плетяк Валентина
  Метою дослідження є аналіз досвіду організації та практики функціонування студентського самоврядування в Київському Комерційному інституті у 1908-1914 рр. Власне, цей навчальний заклад, зважаючи на його потужну місію у забезпеченні передумов українського модерного державотворення, став одним із інтелектуальних середовищ у якому були сприятливі умови формування організованої української інтелігенції. Тому потребує дослідження особливість процесу формування такого середовища.
 • Документ
  Архітектура як засіб маніпуляції
  (Бескиди, 2019) Паньків Давид; Деревінський, Василь Федорович
  Кожна культура має якісь стандарти часу, які вважається допустимим витрачати даремно. Скажімо, коли ви купуєте нерухомість, 15 хвилин від метро – нормально, а 20 – вже забагато. Так й величезні площі, на подолання яких вам потрібно 30 хвилин (наприклад, в радянських проєктах середини століття) – теж інструмент соціального контролю, соціального поділу. Тому технології роботи з простором дуже багато говорять про культуру, для якої вона створена. Через здатність архітектури до програмування певних емоцій та налаштування людей на певний ідеологічний устрій її можна назвати засобом маніпуляції, який широко використовувався на службі у тоталітарних державах XX століття.
 • Документ
  Надання житлових площ дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування
  (Бескиди, 2019) Мішкіна, Руслана; Ярощук, Інна Володимирівна
  Розглядається нормативно-правовий аспект надання дітям-сиротам житлових приміщень. Показані проблемні аспекти і запропоновані шляхи вирішення наявних труднощів. Автором з’ясовано вимоги щодо житла, яке може бути надано дитині-сироті.
 • Документ
  Брендинг міста як інструмент регіональної політики туризму (на прикладі туристичного бренду м. Києва)
  (Бескиди, 2019) Катаной, Анастасія; Ткачук, Леоніла Миколаївна
  В міжнародній практиці широкого використання набув брендинг, мета якого – пропагування переваг конкретних туристських дестинацій. Бренд території – це оригінальний, впізнаваний і, що найважливіше, позитивний її образ. У зв’язку із розвитком урбанізації часто конкретна територія, регіон асоціюється з містом або містами, які є історичними, культурними, економічними і, в окремих випадках, політичними її центрами.
 • Документ
  Дослідження впливу діяльності Івана Мазепи на розвиток української культури та архітектури кінця XVII – початку XVIII століття
  (Бескиди, 2019) Макаренко, Анастасія; Єгоров, Владислав Володимирович
  Весь час на розвиток культури народу безпосередньо впливають різноманітні обставини, події, що відбуваються в певний період. Про архітектуру кінця XVII – початку XVII століття неможливо не говорити без імені Івана Мазепи. Він – меценат, людина, за власні кошти якого було побудовано і відреконструйовано велику кількість будівель у Києві, Чернігові, Переяславі, Батурині, Глухові. Гетьман прагнув залишити культурну спадщину для нащадків. Адже українське бароко містило у собі не лише європейські риси, а й власний самобутній стиль, характерний лише для українського народу.
 • Документ
  Вплив масонства на формування національної свідомості українців у ХХІ ст.
  (Бескиди, 2019) Пєшкова, Олександра; Деревінський, Василь Федорович
  Масонство – це морально-етичний рух у вигляді закритої організації. Членами масонських лож стають люди-шукачі, які прагнуть самовдосконалення і прагнуть відстоювати свою систему поглядів на світ. Ці братства є інтернаціональним феноменом.
 • Документ
  Засади сталого розвитку сільського «зеленого» туризму
  (Бескиди, 2019) Сутика, Світлана
  На сьогодні туризм є галуззю, що динамічно розвивається і приносить високі прибутки у світову економіку, водночас виступаючи одним із найважливіших чинників соціально-культурного розвитку, що сприяють підвищенню рівня та якості життя населення. Спектр виконуваних функцій туризму дає можливість використовувати його в якості дієвого інструменту стимулювання соціально – економічного зростання на макро- та мезорівнях господарювання.
 • Документ
  Енерговитрати транспортного потоку як критерій оцінки рівнів обслуговування вулично-дорожньої мережі міста
  (Бескиди, 2019) Костенко, Наталія
  Мета роботи – обґрунтування критерію енерговитрат транспортного потоку в системі оцінки рівнів обслуговування вулично-дорожньої мережі міста.