Регіональна політика

Постійний URI для цього зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 153
 • Документ
  Концепція інтегрованого розвитку Житомира до 2030 року
  (Бескиди, 2019) Шуляр, Андрій; Деревінський, Василь Федорович
  Житомирська Концепція ставить людину та її оточення в центр усього майбутнього планування розвитку міста. Житомир – це місто, в якому комфортно для всіх. Житомир – це місто, в якому народжуються і зростають таланти.. Житомир – це місто, яким пишаються і захоплюються. Концепція інтегрованого розвитку – це наше майбутнє і майбутнє міста Житомира.
 • Документ
  Гармонізація середовища у с. Пірново, Київської області
  (Бескиди, 2019) Михіденко, Марта
  Уявлення людини про красу залишається одним із основних чинників формування простору. Практичність та краса навколишнього середовища – властиве бажання людини. Тяга до естетичної потреби простежується у найвідоміших будівлях, як сучасних, так й історичних; в плануваннях кварталів; в композиційних осях міст та невеликих поселень; в містобудівних рішеннях районів. Сільське господарство – одна з першооснов життєздатності держави. Для зниження загроз продовольчої безпеки нашої країни процес розвитку агропромислового комплексу повинен бути керованим на основі рішення задачі комплексної і екологічно доцільної функціонально планувальної організації території сільських поселень. Створення принципово нової доктрини забезпечення продовольчої безпеки і повернення до багатоукладності сільської економіки робить це завдання фундаментальним для містобудування.
 • Документ
  Досвід організації студентського самоврядування в Київському комерційному інституті
  (Бескиди, 2019) Плетяк Валентина
  Метою дослідження є аналіз досвіду організації та практики функціонування студентського самоврядування в Київському Комерційному інституті у 1908-1914 рр. Власне, цей навчальний заклад, зважаючи на його потужну місію у забезпеченні передумов українського модерного державотворення, став одним із інтелектуальних середовищ у якому були сприятливі умови формування організованої української інтелігенції. Тому потребує дослідження особливість процесу формування такого середовища.
 • Документ
  Архітектура як засіб маніпуляції
  (Бескиди, 2019) Паньків Давид; Деревінський, Василь Федорович
  Кожна культура має якісь стандарти часу, які вважається допустимим витрачати даремно. Скажімо, коли ви купуєте нерухомість, 15 хвилин від метро – нормально, а 20 – вже забагато. Так й величезні площі, на подолання яких вам потрібно 30 хвилин (наприклад, в радянських проєктах середини століття) – теж інструмент соціального контролю, соціального поділу. Тому технології роботи з простором дуже багато говорять про культуру, для якої вона створена. Через здатність архітектури до програмування певних емоцій та налаштування людей на певний ідеологічний устрій її можна назвати засобом маніпуляції, який широко використовувався на службі у тоталітарних державах XX століття.
 • Документ
  Надання житлових площ дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування
  (Бескиди, 2019) Мішкіна, Руслана; Ярощук, Інна Володимирівна
  Розглядається нормативно-правовий аспект надання дітям-сиротам житлових приміщень. Показані проблемні аспекти і запропоновані шляхи вирішення наявних труднощів. Автором з’ясовано вимоги щодо житла, яке може бути надано дитині-сироті.
 • Документ
  Брендинг міста як інструмент регіональної політики туризму (на прикладі туристичного бренду м. Києва)
  (Бескиди, 2019) Катаной, Анастасія; Ткачук, Леоніла Миколаївна
  В міжнародній практиці широкого використання набув брендинг, мета якого – пропагування переваг конкретних туристських дестинацій. Бренд території – це оригінальний, впізнаваний і, що найважливіше, позитивний її образ. У зв’язку із розвитком урбанізації часто конкретна територія, регіон асоціюється з містом або містами, які є історичними, культурними, економічними і, в окремих випадках, політичними її центрами.
 • Документ
  Дослідження впливу діяльності Івана Мазепи на розвиток української культури та архітектури кінця XVII – початку XVIII століття
  (Бескиди, 2019) Макаренко, Анастасія; Єгоров, Владислав Володимирович
  Весь час на розвиток культури народу безпосередньо впливають різноманітні обставини, події, що відбуваються в певний період. Про архітектуру кінця XVII – початку XVII століття неможливо не говорити без імені Івана Мазепи. Він – меценат, людина, за власні кошти якого було побудовано і відреконструйовано велику кількість будівель у Києві, Чернігові, Переяславі, Батурині, Глухові. Гетьман прагнув залишити культурну спадщину для нащадків. Адже українське бароко містило у собі не лише європейські риси, а й власний самобутній стиль, характерний лише для українського народу.
 • Документ
  Вплив масонства на формування національної свідомості українців у ХХІ ст.
  (Бескиди, 2019) Пєшкова, Олександра; Деревінський, Василь Федорович
  Масонство – це морально-етичний рух у вигляді закритої організації. Членами масонських лож стають люди-шукачі, які прагнуть самовдосконалення і прагнуть відстоювати свою систему поглядів на світ. Ці братства є інтернаціональним феноменом.
 • Документ
  Засади сталого розвитку сільського «зеленого» туризму
  (Бескиди, 2019) Сутика, Світлана
  На сьогодні туризм є галуззю, що динамічно розвивається і приносить високі прибутки у світову економіку, водночас виступаючи одним із найважливіших чинників соціально-культурного розвитку, що сприяють підвищенню рівня та якості життя населення. Спектр виконуваних функцій туризму дає можливість використовувати його в якості дієвого інструменту стимулювання соціально – економічного зростання на макро- та мезорівнях господарювання.
 • Документ
  Енерговитрати транспортного потоку як критерій оцінки рівнів обслуговування вулично-дорожньої мережі міста
  (Бескиди, 2019) Костенко, Наталія
  Мета роботи – обґрунтування критерію енерговитрат транспортного потоку в системі оцінки рівнів обслуговування вулично-дорожньої мережі міста.
 • Документ
  Корупція у відносинах між державними структурами та бізнесом. Порівняльна характеристика України та Сінгапуру
  (Бескиди, 2019) Козенко, Вікторія; Помазуновська, Тетяна; Ярощук, Інна Володимирівна
  Отже, країна починається з кожного з нас. Для того, щоб країна процвітала і розвивалася, була конкурентоспроможною та подолала корупцію, треба працювати над собою кожного дня, протягом всього життя. Відмовитися від своїх старих звичок (давати і брати хабарі, зловживати владою наданою державою, красти тощо), щоб усі «красиві» слова, які нам кажуть політики з телеекранів не були популізмом, а стали нашим реальним майбутнім. Приклад Сінгапуру показує, що все реально. Країна, яка менша за розмірами, ніж Київ, не мала ніяких ресурсів, була спустошена після Другої світової війни перетворилася на одну з найбагатших країн світу. Україні слід вчитися на історії інших країн та розробити власний план з викорінення корупції та процвітання. Один з перших кроків, який слід зробити на нашу думку, це навести порядок у законодавстві, щоб не було «двозначності» у трактуванні законів, які стають підґрунтям для корупційних схем та шахрайства.
 • Документ
  Архітектура як спосіб передачі інформації про трагедію, війну
  (Бескиди, 2019) Бакр, Аліна; Деревінський, Василь Федорович
  До середини 19 століття війна була “театром”. Власне вмираючи, солдат відчував себе на сцені і вся дана культура звеличування війни, була культурою того часу. Однією із головних задач архітектури та скульптури, що була пов’язана з війною того часу, було возвеличити цю трагедію. І все дев'ятнадцяте століття знадобилося для того, щоб “театральність”, “краса” “парадність’’ таких зникла зі свідомості суспільства. Це такий процес гуманізації громадськості, коли світ нібито стає більш мирним, але насправді лише так званий поріг страждання в культурі поступово знижується. У середині 19 століття ставлення до людського життя, до болі, спричиненою людиною все-таки змінюється. Наприклад, на картинах Верещагіна бачимо, що замість ”величі” та “парадності” вже набагато більш трагічне переживання війни («Після атаки. Перев'язний пункт під Плевною», 1881, «Апофеоз війни», 1871-1872, «Шлях військовополонених», 1879). Звичайно, метаморфози у ставленні до війни відчувались і у інших формах мистецтв (літературі, скульптурі, а також і у архітектурі), бо зображення війни в меморіалах - важливий приклад того, як в XX столітті працюють з трагедією.
 • Документ
  Ідентифікація об’єктів критичної інфраструктури : базові методи та критерії
  (Бескиди, 2019) Мельничук, Олег Володимирович
  Сучасне суспільство потребує надання послуг та обслуговування життєдіяльності на протязі вього свого циклу існування. Для цього створюється інфраструктура з безперебійним функціонуванням, яка сприяє також поліпшенню загального добробуту суспільства і його подальшогому розвитку. Однак, інфраструктурі у всьому світі постійно загрожує значна кількість взаємодіючих антропогенних небезпек і природних явищ, які можуть привести до збою роботи окремих їїоб’єктів або всієї системи інфраструктури в цілому. Навіть, якщо така подія малоймовірна, необхідно враховувати, що її наслідки можуть бути величезними, зокрема, у вигляді людських, економічних втрат, екологічних катастроф, тощо.
 • Документ
  Українська соціально-політична блогосфера : риторичний аспект
  (Бескиди, 2019) Медведська, Людмила Євгенівна
  Сучасні засоби масової інформації постають перед новими викликами у контексті соціокультурного та політичного оцінювання їх ефективності українським суспільством. Політична заангажованість, неприховане обслуговування інтересів олігархів, зниження професійного рівня та нехтування стандартами журналістики, оціночні судження, пропаганда, розпалювання міжнаціональної та міжрегіональної ворожнечі, відхід від об'єктивності в процесі висвітлення подій, маніпулювання свідомістю громадян — ці та інші явища спостерігаються в інформаційних продуктах і діяльності низки видань та телеканалів. Це дискредитує роль традиційних ЗМІ в українському соціумі, внаслідок чого нещодавно Міністр культури, молоді та спорту України Володимир Бородянський заявив про намір ініціювати запровадження кримінальної відповідальності журналістів за неправдиву або маніпулятивну інформацію шляхом реєстрації законопроекту про відповідні зміни до Адміністративного та Кримінального кодексів України [2]. Також Міністр пропонував ввести кримінальну відповідальність за “свідоме спотворення громадської думки засобами масової інформації” [3]. Таким чином, ситуація навколо забезпечення свободи слова в Україні загострюється через низку причин, одна із яких — навмисне порушення журналістських стандартів.
 • Документ
  Застосування сценарного підходу в маркетинговій діяльності рекреаційних підприємств на ринку медичного туризму
  (Бескиди, 2019) Набока, Юрій Васильович
  При здійсненні маркетингової діяльності на ринку медичного туризму рекреаційні підприємства використовують різні методологічні рішення в сфері планування, прогнозування та програмування. Одним із визначальних питань постає вибір базового підходу до здійснення, як тактичної, так і стратегічної маркетингової діяльності. А саме, йдеться про обрання одноваріантних або багатоваріантнів механізмів діагностики, управління та розвитку.
 • Документ
  Інтелектуальний капітал у сучасному регіональному кадровому плануванні розвитку туризму
  (Бескиди, 2019) Яворська, Оксана Григорівна
  На нашу думку, прогнози та аналіз розвитку туризму і гостинності в Україні, враховуючи світовий досвід, має здійснюватися з залученням фахівців-практиків з питань управління інтелектуальним та людським капіталами як провідними ресурсами економічного зростання у майбутньому. З іншого боку, усвідомлення важливості туризму для економічної життєздатності регіонів та держави, повинні заохочувати уряд сприяти розвитку досліджень в цій області, оскільки результат може допомогти як окремому підприємству, так і галузі вцілому.
 • Документ
  Актуальна геополітична ситуація як чинник регіонального розвитку туризму
  (Бескиди, 2019) Ткачук, Леоніла Миколаївна
  Туризм є одним із найбільших і найдинамічніших секторів світової економіки. Разом з тим нестабільна міжнародна та внутрішньополітична ситуація в деяких державах, військові конфлікти різного масштабу або загроза їх виникнення, тероризм, етнічні та релігійні колізії завдають значної шкоди туристичному бізнесу. Зазначені події спричиняють суттєві зміни у розподілі потоків подорожуючих, а отже виявляються чинником регіонального розвитку для територій, що спеціалізуються на туристичній діяльності. Масштаби і характер їх впливу в окремих країнах і регіонах різняться та залежать від багатьох чинників, це вимагає не тільки пильної уваги практиків туристичного бізнесу, але й теоретичного осмислення.
 • Документ
  Розвиток проблемних регіонів України в контексті регіонального розвитку тризму
  (Бескиди, 2019) Теодорович, Лариса Віталіївна
  На сьогоднішній день в Україні сформувались окремі проблемні – депресивні та слаборозвинуті території, що характеризуються сповільненням соціально-економічного розвитку. Це призводить до зростання безробіття, зниження рівня доходів та реального споживання місцевого населення, посилює соціальну нерівність між міським і сільським населенням, призводить до зменшенням кількості та густоти населення[1]. При виділенні проблемних регіонів використовують два основних підходи. Перший складається з оцінки ступеня кризової ситуації, виділяючи райони з глибоким постійним економічним занепадом, конфліктні території, регіони стихійних і техногенних катастроф. У другому підході виділяють головні об'єкти державної регіональної політики, наприклад, відсталі, прикордонні, старо-промислові регіони, райони нового освоєння.
 • Документ
  Сучасні тенденції розвитку та досвід організації діяльності в туристичній галузі Китаю
  (Бескиди, 2019) Сеньків, Мар’яна Ігорівна; Думич, Вікторія Анатоліївна
  Під час останніх десятиліть туризм в Китаї розвивався стрімкими темпами. Цьому багато в чому сприяла політика китайського керівництва, спрямована на зростання доходів середнього класу і зменшення кількості обмежень на відвідування Китаю іноземцями. У 2017 р. голова КНР Сі Цзіньпін представив черговий п’ятирічний план країни, який передбачав зниження залежності від імпортних товарів, дерегулювання цін і підвищення рівня захисту навколишнього середовища. Туризм є ключовою опорою китайської економіки, і на додаток до політики та ініціатив, спрямованих на розвиток туризму, були зроблені значні інвестиції в покращення інфраструктури і стандартів [3]. Висунута в Китаї ще у 2010 р. ініціатива «Один пояс і один шлях», спрямована на розширення міжконтинентальних торговельних потоків на євразійських маршрутах, з 2014 р. була оголошена ключовим напрямком зовнішньополітичного курсу країни.
 • Документ
  Регіональне планування та прогнозування в контексті управління туристичною діяльністю
  (Бескиди, 2019) Сайчук, Віктор Степанович
  Туризм є надзвичайно важливою специфічною сферою економіки, яка охоплює різні аспекти життєдіяльності населення і сприяє задоволенню як економічних, так і соціально-культурних потреб людей. Основними завданнями туристичної діяльності є відновлення якісних показників трудових ресурсів і підвищення добробуту населення.