Концепція внутрішнього аудіту

Ескіз

Дата

2019

Автори

Гумега, В. В.
Бєлєнкова, О. Ю.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

В даний час відсутня єдина точка зору щодо сутності внутрішнього аудиту та його місця в системі внутрішнього контролю організацій, відсутні стандарти внутрішнього аудиту, загальні і детальні методики. Невизначені також і принципи організації внутрішнього аудиту як гаранта стабільності фінансово-господарських зовнішніх і внутрішніх взаємозв'язків організацій. Складність в реалізації внутрішніх аудиторських процедур являє і організація системи обліково-аналітичної інформації, від надійності якого залежать результати контролю і прийняття вірних і своєчасних управлінських рішень. Подібні проблеми породжують методологічні проблеми в організації та діяльності внутрішнього аудиту. Тому нагальним питанням є систематизація теоретико-методологічних основ внутрішнього аудиту.

Опис

Ключові слова

кафедра економіки будівництва, аудіт внутрішній

Бібліографічний опис

Гумега В. В. Концепція внутрішнього аудіту / В. В. Гумега, О. Ю. Бєлєнкова // Ефективні технології в будівництві : IV Міжнародна науково-технічна конференція (27-28 березня 2019 р., м. Київ). – Київ : Ліра-К, 2019. – С. 119 - 120.

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset